Az Eurojumelages igazgató tanácsának értekezletén. Kisinyov, 2011. június 23-26.

Az Eurojumelage nemzetközi postai és távközlési szakmai egyesület 2011. június 23. és 26. között rendezte meg igazgató tanácsi értekezletét Kisinyovban a nemzetközi szervezet titkárságának és a Moldáv Postának a közös szervezésében. A PSZE részéről dr. Oláh László tiszteletbeli örökös elnök és Varga Bótos Anna nemzetközi felelős vett részt az eseményen.

Összefoglaló

a PSZE részvételéről az Eurojumelage Igazgató Tanácsának kisinyovi értekezletén (Kisinyov, 2011. június 23-26)

20110623-26-Kisinyov-Eurojumelages-01(A PSZE tagja az Eurojumelage szervezetnek; a PSZE tiszteletbeli örökös elnöke, dr. Oláh László tagja az Eurojumelage Igazgató Tanácsának, amelyben alelnöki tisztséget is betölt.)

A kisinyovi igazgató tanácsi értekezletet a szervezet elnökasszonya, Marie-Paul Richonnier nyitotta meg, és megköszönte a szívélyes fogadtatást, majd Vladimir Ceban, a „Posta 20110623-26-Kisinyov-Eurojumelages-02Moldovei” vezérigazgatója mondott üdvözlő szavakat, aki Victoria Tanase, a Bélyegkibocsátási osztály vezetőjének és Ludmilla Drucnak, a nemzetközi kapcsolatok vezetőjének kíséretében vett részt az értekezleten. Ludmilla Druc átfogó prezentációt tartott, bemutatva röviden Moldovát és a Posta Moldovei tevékenységét, gazdasági eredményeit és távolabbi elképzeléseit a közelgő európai postai liberalizáció tükrében. Az 20110623-26-Kisinyov-Eurojumelages-03Eurojumelage elnökasszonya szintén bemutatta a szervezet rövid történetét.

Az ülés főbb mozzanatai az alábbiakban foglalhatók össze:

— A wislai IT-ülés, közgyűlés és a februári telefonos konferenciabeszélgetés összefoglalóinak jóváhagyása után, amelybe az 20110623-26-Kisinyov-Eurojumelages-04érkezett megjegyzések, észrevételek is bekerültek, a napirendi programok szerint haladva Jean-Francois Logette, az Eurojumelage főtitkára értékelte a szervezet elmúlt évi tevékenységét, s felvázolta a következő időszak főbb feladatait és programjait.

— Az egyes Eurojumelage-bizottságok elnökei részletesen ismertették a bizottságok keretében 20110623-26-Kisinyov-Eurojumelages-05szervezett tevékenységet, értékelték a nemzetközi szakmai napok, sport és szabadidős programok eredményességét, s megtárgyalták a rendezésükkel kapcsolatos gyakorlati kérdéseket.

— A nyelvtanfolyamokat illetően, a jövő évre ajánlott programokat szeptember 15-éig véglegesíteni kell és táblázatba foglalni, így kerül majd együttesen a honlapon való közlésre október 1-jén, s december végéig már a részvevők listáját is véglegesítik. Arról, hogy legyen-e kezdőknek is nyelvtanfolyam, a szervezők dönthetnek. Dr. Oláh László felvetette, hogy csökkenteni kellene a nyelvképzések díját, hogy többen részt tudjanak venni ezeken a programokon, azonban a költségszerkezet nem sok mozgásteret enged erre. A nyelvtanfolyamokról az elnök aláírásával bizonyítványt adnak ki.

— A kommunikációt illetően Nicola di Biase felvetette az Eurojumelage történetének több nyelvre való fordíttatásának szükségességét a honlap számára, valamint a tagszervezetek teljes elérhetőségi listájának közzétételét. Javasolta az 1-2 napos sürgősségi fogadókészség és hálózat megszervezését. Ez ügyben kontaktszemély megnevezését kéri minden tagszervezettől. Armando Tellez-Velasco Eurojumelage logó és hivatalos brossura kiadását tartja szükségesnek. Richonnier asszony az internetes honlap frissítését kéri a tagoktól. Logóval ellátott reklámszatyor gyártatásáról is döntöttek.

— Az Eurojumelage idei és jövő évi programjairól Marian Fabian számolt be. A programok befejeztével rövid összefoglalót kell minden esetben az Eurojumelage részére készíteni. A jövő évi, 2012-ben megrendezésre kerülő Eurojumelage közös programokat 2011. szeptember végéig kell bejelenteni a titkárságnak.

— Dr. Oláh László, a PSZE tiszteletbeli elnöke rövid beszámolót tartott az Eurojumelage fiatalok szekciójának május 26. és 29. között megrendezett budapesti szemináriumáról és annak eredményeiről. Összefoglalójában sikeresnek értékelte az eseményt, amelyen a fiatalok aktívan kivették részüket. Hangsúlyozta, hogy nagy szerepet játszott az esemény a fiatalok további motiválásában, de rámutatott, hogy csupán négy külföldi részvevő érkezett a várt 15-20 fő helyett, amennyire a PSZE az eseményt tervezte. A PSZE részéről 14 részvevő tisztelte meg jelenlétével az eseményt. Ennek ellenére a napirendben előirányzott témákat eredményesen megvitatták. A szakmaiságot illetően eltérőek voltak a nézetek, de rövid szakmai programok szervezését támogatták. Rámutatott, hogy a fiatalok szeretnének minden évre konkrét programcsomagot kapni, amiből választhatnak. Jelentősnek ítélték a részvevők a költségek kérdését. 100-150 eurónál nem lehet több egy-egy program ára. Az Eurojumelage a fiatalok programjait mindig szubvencionálja bizonyos mértékig. Michel Morel, a francia federáció vezetője is rámutatott bizonyos nézetkülönbségekre a fiatalok számára szervezendő programok szakmaiságát illetően. A részvevők közül az angol szervezet képviselője megköszönve a budapesti szervezést, szintén a szakmaiság mellett érvelt, tekintve, hogy a fiatalok karrierépítéséhez, szakmai érdeklődésük növeléséhez ez is elengedhetetlen, s speciális tartalommal tölti meg a programokat. Végül az a nézet kristályosodott ki, hogy megfelelő és arányos keretek között lehetőség van olyan programok szervezésére, amely minden fiatalt kielégít. A fő cél a fiatalok minél nagyobb arányú bevonása a szervezet tevékenységébe igényeiknek megfelelően, ezzel is elősegítve az európai népek barátságát. Dr. Oláh László ismételten kiemelte, hogy a PSZE területi alapszervezetek szakmai programjait számos kulturális és sportesemény kíséri. Az Eurojumelage a PSZE-t a nemzetközi közös programokban való aktívabb részvételre buzdította, az emberi kapcsolatok intenzívebb fejlesztése és erősítése céljából. Dr. Oláh László tájékoztatott a PSZE és a limoge-i szervezet szeptemberi közös franciaországi programjáról (amelyre 2011. szeptember 4 és 11 között kerül sor).

— A fiatalok nyári munkavégzési lehetőségeit illetően idén csaknem negyven álláshelyet hirdettek meg, azonban az igények nagyobbak a felkínált lehetőségeknél. A francia fiatalok angliai munkahelyet keresnek még. A gyermektáborozási programok kialakításában nagy szerepe van az EU-s szubvencióknak, amelynek gyakorlati intézése azonban számos problémát vetett fel, amelyek megoldása még nem fejeződött be.

— Szó volt a továbbiakban a bővítési tevékenységről, amelynek során felvetődött, hogy azokból az új országokból, ahol még nem alakítottak szakmai egyesületet, egyéni részvevők is jelentkezhetnek az Eurojumelage-programokra (ún. direct personal membership keretében). Az egyéni tagdíj nagyságát szavazásra bocsátották, amelynek eredményeképpen 10 euró lesz a jövőben az egyéni tagdíj. A további bővítéshez rugalmas szabályok szükségesek.

— A szervezet pénzügyi felelőse, Pierre-Yves Videlot úr pénzügyi és költségvetési beszámolóját elfogadta az Igazgató Tanács (20998,74 euró volt a 2010. évi költségvetés, a tagdíjakból 10820 euró folyt be; évi 72 euró a szervezet tagszervezeteinek, így a PSZE-nek is). A tagdíjat minden tagegyesület befizette. Internetes (ún. pay pull rendszeren keresztül történő) fizetésekről is döntött az IT egyhangú szavazással.

— Az IT megvitatta a következő, 2013-ban megrendezésre kerülő Eurojumelage kongresszus előkészületeinek főbb kérdéseit. A színhely Madrid lenne, azonban a kapott árajánlat nagyon magasnak bizonyul (520 euró az egyágyas, 475 euró a kétágyas szoba ára). A részvevők megegyeztek abban, hogy megpróbálnak új árajánlatot kérni a szervezőktől, vagy pedig szükség esetén más helyszínen megnézni a feltételeket. Esetleges szponzor keresése is szükséges. A kongresszus időpontja: 2013. október 10-13.

— A következő igazgató tanácsi ülés előreláthatólag 2012. május 31. és június 3. között lesz Portugáliában (a pontos helyszínt még nem igazolták vissza).

— Az egyéb kérdések között szerepelt, hogy Valenciában új spanyol egyesület jött létre, amely csatlakozni kíván majd az Eurojumelage-hoz. Az Eurojumelage részt vesz a portugál szociális háló közgyűlésén, amely Bragában kerül megrendezésre 2011 novemberében, ahol az Eurojumelage előadást tart majd. Madeira szeretne csatlakozni az Eurojumelage szervezethez harmadik portugál tagszervezetként (a bragai és a coimbrai mellett), amelynek a tagdíjfizetéssel kapcsolatos akadályai elhárultak. Egy biarritzi központi francia postahivatal szeretne testvérszervezeti kapcsolatot létrehozni egy másik postahivatallal (a lehetőséget a PSZE meg fogja vizsgálni). A svájci Union Script közgyűlésén Armando Tellez-Velasco vett részt, s prezentációt tartott az Eurojumelage–ról, s tapasztalatairól rövid beszámolót tartott. Richonnier asszony kiemelte, hogy a Union Script szervezettel partneri kapcsolatot szeretne kiépíteni az Eurojumelage, de egyelőre tagfelvételben még nem gondolkodnak. Michel Morel bejelentette, hogy Franciaországban is létrejött egy új szervezet, Korzikán, továbbá Lille szeretne testvérszervezeti kapcsolatba lépni egy angliai szervezettel. Marianna Petre bejelentette, hogy Romániában 2 szervezet, a kovásznai és a brassói szűnt meg átszervezések miatt. (Jelenleg az Eurojumelage 12 tagországból 169 tagszervezetet számlál, amelyek összes taglétszáma csaknem 12 ezer fő. Kb. 150 partneri kapcsolatot jegyez a szervezet).

Ludmilla Corceac, a Moldáv Posta vezérigazgató-helyettese, Ludmilla Druc nemzetközi vezető és Victoria Tanase, a bélyegosztály vezetője a Cricova pincészet meglátogatására és borkóstolóra hívta meg az Eurojumelage igazgató tanácsi ülésének részvevőit, amely rendkívül baráti hangulatban telt el.

Számos kétoldalú véleménycserére is sor került az Eurojumelage jelenlévő tagszervezeteinek vezetői és a PSZE örökös tiszteletbeli elnöke és nemzetközi felelőse között a jövőbeni együttműködési lehetőségekről, kapcsolatokról.

Az esemény Kisinyov környéki kirándulással és városnézéssel ért véget.

Budapest, 2011. június 29.

Dr. Oláh László
a PSZE tiszteletbeli örökös elnöke
Varga Bótos Anna
Nemzetközi menedzser

 

[print_gllr id=1303]