Az Eurojumelages Igazgató Tanácsának ülése. Bukarest, 2015. szeptember 11-13.

Az Eurojumelages Igazgató Tanácsa  2015. szeptember 11-13-án Bukarestben tartotta ülését, melyen résztvett Dr. Oláh László, a szervezet kommunikációs bizottságának elnöke, a PSZE örökös tiszteletbeli elnöke is. 

A Postások Szakmai Egyesülete immár több mint 10 éve tagja a francia és német posta által 1959-ben alapított nemzetközi postai és távközlési együttműködési szervezetnek, jelenlegi nevén az Eurojumelages-nak.

A tanácsüléseken, valamint a három évenként tartott közgyűléseken minden alkalommal résztvevő PSZE képviselők sok hasznos információt szereztek arról, hogy az európai, a testvéri együttműködést szorosabbá fűző szervezet milyen területeken igyekszik megvalósítani a postákon belül működő egyesületek alapszabályában kitűzött célkitűzéseket (szakmai találkozók, kommunikáció, sport, nyelvtanulás, időszaki munkák lehetőségei, fiatalok fóruma, un. OSCAR-ral jutalmazott versenyek stb.)

A szervezet Igazgatási Tanácsa ez év szeptemberében Bukarestben tartotta soron következő ülését. Az ülésen részt vett a PSZE képviseletében dr. Oláh László, mint a nemzetközi szervezet kommunikációs bizottságának elnöke, aki a programot – újabb irányokat, célkitűzéseket kijelölve – eredményesnek ítélte meg. Mind e mellett számos negatív probléma is felvetődött. Nevezetesen az, hogy az utóbbi évek pénzügyi megszorításai nem kedveztek a nemzeti egyesületek munkájának. Az elmúlt évekkel ellentétben a szűkebb anyagi keretek nem teszik lehetővé olyan  programok sikeres megvalósítását, mint pl. a csoportos találkozások, sportrendezvények, nyelvtanulások, valamint az egyes posták által felajánlott időleges szakmai munkákban való részvétel stb. A felsorolt programok megvalósultak ugyan, de a résztvevők száma az utóbbi időben egyre jobban csökkent.

Új kihívást jelent az Eurojumelages számára az interneten keresztül megvalósuló kommunikáció fejlesztése, tartalmasabbá, közvetlenebbé és rendszeresebbé tételének a követelménye. Ennek a dentológiai tevékenységnek tulajdonított az értekezlet kiemelkedő feladatot, mivel ennek a zavartalan működése még inkább elősegítheti a 14 ország szakmai egyeztetéseinek az együttműködését. Ennek a témának a tárgyalása számos hozzászólást követett, miután a témavezető dr. Oláh László részletes javaslatokat terjesztett a tanács elé. (A PSZE képviselőivel – dr. Horváth Sándor elnökkel, dr. Lovászi József kommunikációs tanácsadóval a psze.info weblap létrehozójával és kezelőjével és Molnár Sándor főtitkárral – még itthon egyeztetett ebben a témában.)

Az ülés egyéb jelentősnek ítélt kérdésekkel is foglalkozott. Így az egyes országok szervezetei által /francia, angol, spanyol/ rendezett, általában egyhetes/10 napos továbbképzést elősegítő nyelvtanfolyamok megreformálásával, a költségek csökkentésével, a tanfolyamnak minden szervezetben azonos időben történő megszervezésével stb.

Az ülés a továbbiakban olyan szakmai jellegű kérdésekkel is foglalkozott, mint a szervezet költségvetése, annak alakulása a tagdíjfizetések szempontjából illetve a 2016-ban Máltán rendezendő következő Közgyűlés előkészítése, egy új testvérszervezet a SCIPT-nek a felvétele (amelynek magyar tagja pl. a Magyar Telekom)

A lengyel szervezet elnökségével tartott tanácsi ülésen a kritikai hangok is megszólaltak, amelyek a szervezet jövőjének a kérdését vetették föl, minden tanácstag egyetértett azzal, hogy az Eurojumelages-nak is megújulásra van szüksége és ebben valamennyi szervezetnek aktívan kell részt vennie.

Képek

(Nagyításhoz kattintson a képre!)

EurojumelagesIgTanacs-Bukarest-2015_MG_6870.1

Az Igazgató Tanács tagjai a tanácskozás épülete előtt

Eurojumelages-kituntetettek-Bukarest-2015_MG_6982.1

Dr. Oláh László (középen) elismerő kitüntetést kapott
a nemzetközi szervezetben évek óta végzett kiemelkedő munkájáért