Az Eurojumelages IX. kongresszusa. Wisla, 2010. október 7-10.

Az Eurojumelages nemzetközi postai és távközlési szervezet 2010. október 7-10. között tartotta IX. kongresszusát a lengyelországi Wislában. A kongresszuson 12 ország közel 180 képviselője vett részt, hogy megtárgyalja az elkövetkező 3 év legfontosabb feladatait. A kongresszuson részt vett a Postások Szakmai Egyesületének delegációja is.

20101007-10-Wisla-Eurojumelages-kongr-01A lengyel szervezők Wisla egyik legelőkelőbb szállodájában fogadták a küldötteket, minden igényt kielégítő feltételek közepette. Mint minden kongresszuson, először a szervezet francia elnöke, Marie-Paul Richonnier terjesztette elő az elmúlt 3 év során végzett munkáról szóló jelentést, s ezzel egyidejűleg a pénzügyi mérleget.

Ami a végzett munkáról szóló jelentést illeti, megállapította, hogy ugyan a szervezet a gazdasági nehézségek ellenére jól teljesített, és pozitív eredmények is születtek (pl. nyelvtanfolyamok sikere, fiatalokkal való kapcsolatok felvétele stb.), a jövőben sokkal aktívabb tevékenységet kell kifejtenie a szervezetnek,20101007-10-Wisla-Eurojumelages-kongr-03 s megítélése szerint ez csak úgy lehetséges, ha a szervezet kiszélesíti kapcsolatait, és munkájába bevonja a tagországok fiatal postai és távközlési munkatársait. Eredményesnek tartotta a jelentés, hogy sikerült közvetlen kapcsolatot kiépíteni a szlovák és a bolgár postával, s megismertetni velük az Eurojumelages nyújtotta előnyöket. A kongresszus ismét megválasztotta a szervezet elnökének Marie-Paul Richonnier asszonyt, főtitkárnak pedig Jean-Francois Logette urat, akik má20101007-10-Wisla-Eurojumelages-kongr-02r az előző ciklusban is betöltötték ezt a funkciót. A kongresszus megválasztotta az Igazgató Tanács új tagjait, amelybe ismét beválasztották egyhangúlag Magyarországot, valamint a szervezet alelnökévé Dr. Oláh Lászlót, a PSZE örökös tiszteletbeli elnökét. Az újjáválasztott elnökasszony a jövő feladatai között első helyen fogalmazta meg a nyelvtanulás lehetőségén kívül a fiatalok számára külföldön vállalható részmunkaidő elősegítését, az aktív tevékenységre buzdító programot a fiatalok körében 40 éves korhatárig, továbbá az Eurojumelages szélesebb körben történő megismertetését, továbbá új országok bevonását a szervezet munkájába.

Korábbi felajánlásunk alapján hivatalosan is felkérték a PSZE-t, hogy 2011-ben szervezzük meg Magyarországon az európai fiatalok soron következő szemináriumát, várhatóan 2011. szeptemberében.

A legközelebbi kongresszust a spanyol postai és távközlési szervezet rendezi meg Madridban 2013-ban.

A magyar küldöttség Dr. Horváth Sándor vezetésével aktívan vett részt a kongresszuson, amelyen elhangzott expozénkban külön javaslatot is tettünk a jövőbeni tevékenység fokozására, a szervezet kibővítésére és a kommunikáció fontosságára. A küldöttség tagjai Simonné Eklics Gyöngyi, Vízerné Molnár Piroska, Tóth László és Zsuppán Géza hasznos észrevételeikkel segítették a magyar részvételt és a kétoldalú kapcsolatok bővítését.

A kongresszus felkérése alapján a PSZE elvállalta, hogy 2011. őszén várhatóan Debrecenben, megszervezi az Eurojumelage-on belül létrehozott ifjúsági szekció szemináriumát.

A nemzetközi szervezet szellemének megfelelően, a lengyel szervezők kiváló feltételeket és kulturális programot is biztosítottak a küldöttek számára.

Dr. Oláh László

[print_gllr id=442]