Budapesti PSZE-tagok látogatása Szentesen. 2007. szeptember 22.

A PSZE Üzleti Területi Szervezet, a Funkcionális Szakterületi Szervezet és a Humán Erőforrás Szervezet közös szakmai kirándulást szervezett a Dél-alföldi postatörténeti emlékszoba megtekintése céljából. Ennek keretében 2007. szeptember 22-én különbusz indult Budapestről Szentesre a három PSZE szervezet érdeklődő tagjaival.

A csoportot Harnos Csaba úr (Szeged 1. posta vezetője, a PSZE Csongrád megyei tagcsoportjának elnöke), Juhászné Pálnok Lenke postavezető asszony (Szentes 1. posta vezetője), Verók István úr (Szentes 1. posta nyugalmazott vezetője) és Tóth László úr (nyugalmazott szegedi postaigazgató) igazi házigazda gondosságával fogadta és látta vendégül Szentes 1 postán (6601 Szentes, Kossuth u. 3.).

Harnos Csaba úr köszöntőjében beszélt a megyei PSZE életről, működéséről és a tapasztalatcserék szükségszerűségéről.

Juhászné Pálnok Lenke postavezető asszony tájékoztatásában postája működését ismertette, szólt a személyi és tárgyi feltételekről, a posta szerepéről, amelyet a város életében betölt.

20070922-Bp-iek Szentes, kiallitasonŐket követve Verók István úr és Tóth László úr tájékoztatta a jelenlévőket a postamúlttal kapcsolatos gyűjteményről. Elmondták, hogy nem nosztalgiából hozták létre a kiállítást, hanem szeretnék, ha minél többen megismernék a posta múltját. A múlt tapasztalatait felhasználva lehet tovább lépni és a változásokat még jobban kezelni. Szó volt arról, hogy 1945. után az országban 128 kincstári és 1.747 postamesteri hivatal üzemelt. A negyvenes évek végére 1.500 postamesterség államosítására került sor. A történelem bizonyos fokig ismétli önmagát, csak más körülmények között és egy magasabb dimenzióban. Fontos, hogy az alapokat, a múlt tapasztalatait a jelenkorban is minél jobban hasznosítsuk. Ennek szellemében indult útra a társaság két csoportban, hogy megtekintse azokat a relikviákat, dokumentumokat és működő műszaki berendezéseket, amelyek a múlt postájára emlékeztetnek.

20070922-Bp-iek Szentes, kiallitason-2Az első terem egyik látványosságaként megtekinthettük, hogy milyen volt egy múlt századbeli kisposta belső berendezése és felszerelése a korabeli postáskisasszonnyal és kerékpáros kézbesítővel. A falakon a dél-alföldön egykoron szolgálatot teljesítő postamesterek, postakiadók fényképei voltak láthatók az 1890-es, valamint az 1900-as évek első feléből. A távközlés múltja iránt érdeklődők megnézhettek itt egy múlt században készült kézi távbeszélő-központot, amely ma is működőképes, és a kiállítás termeit összekötő régi telefonokkal ki is próbálható. A gyűjteményben 1867-től, a Magyar Posta önálló nemzeti közintézménnyé válásától hiánytalanul megtalálhatók a „M. kir. Postai és Távírdai Rendeletek Tára” című hivatalos kiadvány bekötött példányai.

A második teremben az egyik vitrinsor az 1848-49-es Kossuth-bankótól a jelen korig vezette végig a látogatókat a magyar bankjegy- és érmekiadás történetén.

A harmadik teremben megcsodálhattuk a múlt század közepének és második felének jellegzetes néprádióit, telepes és katódcsöves vevőkészülékeit, továbbá az első magyar gyártmányú televíziók egyikét (ne feledjük, 1990-ig a műsorszórás is a Posta feladata volt). Működőképes állapotban láthattunk a kiállításon néhány, 30-40 évvel ezelőtti, lyukszalagos telex-gépet. A kiállítási bábukon és a szekrényekben régi postás egyenruhákat tekinthettünk meg.

Végül a negyedik teremben képeslap és bélyeg kiállítás volt látható a múlt század elejétől a közelmúltig.

A tárlatvezetést követően a látogatók valamennyien egyetértettek abban, hogy érdemes volt a kiállítást megtekinteni. Érdekes és egyben megható volt belepillantani az alföldi postások jelenlegi és múltbéli életébe.

20070922-Bp-iek Szentesen-buszMindenkinek jó szívvel ajánljuk programként az emlékszoba megtekintését.

A tárlatlátogatást követően a csapat tovább indult Gyopárosfürdőre, ahol egy finom ebéd után jókedvű fürdőzéssel zárult a program.