Elnökségi ülés. Budapest, 2008. október 16.

2008. október 16-án tartotta soros ülését a PSZE elnöksége Budapesten.

1.
Dr. Oláh László örökös tiszteletbeli elnök, a PSZE nemzetközi kapcsolatainak vezetője tartott tájékoztatást a párizsi székhelyű Eurojumelages postai és távközlési szakmai egyesületek európai szervezete) legutóbbi igazgató tanácsának üléséről.
Az Eurojumelages – magyar javaslatra – erősíteni fogja a következő időszakban tevékenységében a szakmaiságot, és erősíti a nyelvoktatást az ez iránt érdeklődő postás és távközlési dolgozók számára. Az Eurojumelages internetes honlapot hozott létre, kérése a tagszervezetekhez, hogy saját információik karbantartásával járuljanak hozzá a nemzetközi honlap tartalmának gazdagításához. A szervezet ifjúsági bizottsága tervezi több fiatal szakember bevonását. Az Eurojumelages idén ünnepli megalapításának ötvenedik évfordulóját Darmstadtban. A legközelebbi igazgató tanácsi ülés várhatóan Pozsonyban lesz. 2010-ben Lengyelországban rendezi meg a szervezet a soron következő kongresszusát.

Dr. Horváth Sándor PSZE-elnök elmondta: idén megélénkültek a PSZE nemzetközi kapcsolatai. A nyáron Budapesten jártak a francia és a német testvérszervezet képviselői, távközlési és postai szakemberek részvételével. Igéretesnek látszik a francia szervezet és a pécsi PSZE tagcsoport kapcsolata. A szegedi tagcsoport és a romániai testvérszervezet temesvári csoportjának idei találkozója még függőben van. A nyelvi képzésen, nyelvgyakorló kiutazáson való részvételt előzetes jelentkezések összegyűjtésével, nyilvántartásával tervszerűbbé kell tenni.

Az Elnökség munkacsoportot bízott meg azzal, hogy dolgozza ki, milyen információkkal jelenjen meg a PSZE az Eurojumelage honlapján. (Az Eurojumelage honlapja itt érhető el!) Egyúttal készüljön átfogó elemzés és koncepció a PSZE magyar nyelvű internetes megjelenését illetően is.

2.
Molnár Sándor főtitkár tájékoztatást adott az elnökség tagjainak a szervezet 2008. évi központi és területi rendezvényeiről, illetve a következő negyedév terveiről. Kiemelte a Zöld nap című rendezvényt, amelynek középpontjában a világszerte problémát jelentő környezetszennyezés csökkentésének lehetősége állt, kiemelten a szállításra koncentrálva. Egyetemi kutatók tartottak előadást a környezetkímélő járművek fejlesztésének lehetőségeiről. A legnagyobb járműgyártók (Mercedes-Benz, Volkswagen, Iveco) képviselői saját termékfejlesztéseiket mutatták be a környezetvédelemre fókuszálva. (A rendezvényről részletes információ itt található!)
Igéretes együttműködés alakul a Postamúzeum és a PSZE között. Előkészítés alatt van egy együttműködési megállapodás, amely egyebek mellett biztosítja, hogy kiállítóhelyeit a PSZE tagok belépődíj nélkül látogasák a jövőben.

3.
Biczó István ügyvezető igazgató arról adott számot, hogy tavaly szeptemberhez képest 1054-ről 1079-re emelkedett a taglétszám (a kilépők számánál több volt a belépő). Megköszönte a Posta című szakmai folyóirat szerzőinek a munkáját (a szerzők nem kapnak tiszteletdíjat írásaikért). A posta-vezérigazgatóság szervezeti átalakulását látva felvetődött a kérdés: hogyan kövesse a változásokat a PSZE tagcsoportok szerveződése. A dilemma tanulmányozására munkacsoport alakul, amely javaslatot fog kidolgozni a jövő év elejére.

4.
Dr. Horváth Sándor elnök arra kérte az elnökség tagjait, gyűjtsenek javaslatokat a 2009. évi központi rendezvények témáira.