Elnökségi ülés. Budapest, 2010. május 7.

2010 a választások éve a szakmai egyesületben is. E fontos szervezeti eseménysorozat jegyében ülésezett 2010. május 7-ikén az egyesület elnöksége.

A testület dr. Horváth Sándor elnök előterjesztésében megtárgyalta a küldöttközgyűlés elé terjesztendő, 2009-es évi munkáról szóló beszámolót, valamint 2010. évi programtervet.

Biczó István ügyvezető igazgató az egyesület 2009. évi pénzügyi beszámolóját és 2010. évi pénzügyi tervét, valamint az alapszabály szükségesnek látszó módosítására vonatkozó javaslatokat terjesztette elő.

Tóth László, a választásokat előkészító bizottság elnöke pedig arra tett javaslatot, hogy milyen ütemezésben, milyen előkészítéssel lehet lebonyolítani az egyesületen belüli, alulról felfelé menő tisztújítást.