Eurojumelages X. kongresszusa, Madrid, 2013. október 17-20.

2013. október 17-20. között Madridban tartotta X. kongresszusát az Eurojumelages. A kongresszuson a Postások Szakmai Egyesületének képviselői is részt vettek. 

Az Eurojumelages nonprofit szervezet, az európai postai és távközlési vállalatok nemzetközi szakmai és ikerprogramokat szervező egyesülete. 1959-es kezdeményezéssel, de hivatalosan 1984 (az Alapszabály elfogadása) óta működő egyesület, amely az európai postai és távközlési vállalatok közötti közös szakmai programok, tapasztalatcserék és egyéb közös tevékenységek szervezésére, az emberek közötti közeledés megkönnyítésére és elmélyítésére hivatott. 13 európai országból csaknem 11 ezer tagot számlál. Tagországok : Németország, Dánia, Spanyolország, Franciaország, Nagy-Britannia, Magyarország, Írország, Olaszország, Málta, Lengyelország, Portugália, Románia és Svájc. A szervezet központja Párizsban van. Legfontosabb döntéshozó testülete a háromévenként ülésező kongresszus, a kongresszusok közötti időszakokban pedig az Igazgató Tanács, amely évente ülésezik.

20131017-21-Eurojum-X-kongr-Madrid-SAM_1057A madridi kongresszuson a PSZE képviseletében dr. Oláh László tiszteletbeli örökös elnök, dr. Horváth Sándor, a PSZE elnöke és Varga Bótos Anna nemzetközi menedzser vett részt.

A mintegy 170 kongresszusi küldöttet a szervezet elnök asszonya, Marie-Paul 20131017-21-Eurojum-X-kongr-Madrid-SAM_1026Richonnier, a vendéglátók nevében pedig Camillo Campillo, a spanyol szervezet elnöke üdvözölte, s reményét fejezte ki, hogy az Eurojumelages mozgalom a jövőben is tovább fejlődik és az Európa népei közötti összefogás példája lesz azokra az értékekre alapozva, amelyek mentén létrehozták.

A felszólalások között kiemelkedő volt a 20131017-21-Eurojum-X-kongr-Madrid-SAM_1025PSZE tiszteletbeli elnökének, dr. Oláh Lászlónak a beszámolója, amelyben röviden összefoglalta a PSZE legutóbbi kongresszus óta kifejtett tevékenységét. Kiemelte, hogy a PSZE immár húszéves múltra tekinthet vissza, amelyet tavaly ünnepeltünk, és amelyet az Eurojumelages elnök asszonya is üdvözölt. Bár nem tartozunk az Eurojumelages legrégibb tagjai közé, igyekszünk aktívan bekapcsolódni a tevékenységébe, szem előtt tartva egyesületünk nemzetközi kapcsolatainak fő céljait a két- és többoldalú kapcsolatok fejlesztése, hatékonyságuk emelése terén. Kiemelte, hogy a PSZE tevékenységében a fő hangsúlyt a szakmai tapasztalatcserére, a posták előtt álló kihívások megválaszolására, a postai ismeretek terjesztésére helyezi. Az Eurojumelages keretében jók és aktívak a nemzetközi kapcsolataink a franciaországi Limoge-zsal, Romániával és Lengyelországgal, amelyet továbbra is fenntartani és fejleszteni kíván a PSZE a közös érdekeknek megfelelően. Rámutatott, hogy egyesületünk iránt az érdeklődés egyre növekvő. Jelenleg 1400 tagot számlál.

A kongresszuson megmutatkozott az a törekvés, hogy a megváltozott gazdasági környezetben igyekszik az Eurojumelages teljesíteni küldetését, a folyamatos működést biztosítani és erősíteni a tagegyesületek és tagjaik közötti szakmai, kulturális, sport-, nyelvi és szakmai kapcsolatok fejlesztését. Az eltelt 3 évben a szervezet lényegében minden olyan kérdéssel foglalkozott, amellyel az előző, wislai kongresszus megbízta. Az új vezetés is elkötelezettséget vállalt az eddigi út folytatására és a tevékenység, az együttműködés fejlesztésére, új tartalmakkal való gazdagítására.