Küldöttgyűlés. Budapest, 2017. május 18.

Egyesületünk Budapesten 2017. május 18-án tartotta évi rendes küldöttgyűlését. 

A megjelent küldötteket és meghívottakat Dr. Horváth Sándor elnök köszöntötte. A küldöttgyűlés határozatképességének megállapítása, a jegyzőkönyvvezetők és -hitelesítők megválasztása után a napirend elfogadására került sor.

Dr. Horváth Sándor szóbeli ismertetőt fűzött a küldötteknek előzetesen írásban megküldött beszámolóhoz, majd a területi szervezetek, tagcsoportok elnökeinek rövid szóbeli beszámolói hangzottak el a 2016. évben végzett munkáról.

A 2016. évi egyszerűsített beszámolót és közhasznúsági mellékletét, valamint a 2017. évi költségvetési tervet Lukács Angéla ügyvezető igazgató terjesztette a közgyűlés elé, majd meghallgatták a küldöttek a Felügyelő Bizottság jelentését Káplárné Karádi Gyöngyi FB-tag tolmácsolásában

Ezt követte az egyesület 2017. évi programtervének ismertetése Dr. Horváth Sándor elnök előterjesztésében, majd hozzászólások, észrevételek hangzottak el a küldöttek részéről.

A küldöttek nyílt szavazással fogadták el az elhangzott dokumentumokat, beszámolókat, 2017. évre szóló terveket és az ezekkel kapcsolatban előterjesztett határozati javaslatokat.

A küldöttgyűlés Dr. Horváth Sándor elnöki  zárszavával ért véget.