Küldöttgyűlés, Budapest, 2018. május 17.

Egyesületünk Budapesten 2018. május 17-én tartotta éves beszámoló küldöttgyűlését Budapesten. 

Dr. Horváth Sándor elnök távollétében a megjelent küldötteket és meghívottakat dr. Oláh László örökös tiszteletbeli elnök köszöntötte.
A küldöttgyűlés határozatképességét Pfeifenroth Ildikó, a Mandátumvizsgáló Bizottság tagja állapította meg.  Ezt követően a közgyűlés megválasztotta dr. Oláh Lászlót levezető elnöknek, majd a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők megválasztása után a napirend elfogadására került sor.
Biczó István a Szavazatszedő Bizottság elnökeként – a közgyűlés ideje alatt – előírás szerint folyamatosan nyilvántartotta a szavazatokat.
Az egyesület elnöke által megtartandó 2017. évi tevékenységről szóló éves beszámolót felkérésre Lukács Angéla ügyvezető igazgató ismertette, ezt követően a területi szervezetek, tagcsoportok elnökeinek rövid beszámolói hangzottak el a múlt évben végzett munkáról.
A törvény által előírt Egyszerűsített éves beszámoló és KH mellékletet, valamint a 2017. évi költségvetés tényszámait és a 2018. évi költségvetési tervet Lukács Angéla ügyvezető igazgató terjesztette a közgyűlés elé, majd a küldöttek meghallgatták a Felügyelő Bizottság jelentését Bereczki Ágnes FB-tag tolmácsolásában.
Ezt követte az egyesület 2018. évi programtervének ismertetése, majd hozzászólások, észrevételek hangzottak el a küldöttek részéről.
A küldöttek nyílt szavazással, egyhangúlag fogadták el az elhangzott beszámolókat, a 2018. évre szóló terveket és az ezekkel kapcsolatban előterjesztett határozati javaslatokat.
A napirendi pontban szereplő Jelölő Bizottság választásra is sor került nyílt szavazással, melynek során a küldöttek megválasztották a jelölteket.
A küldöttgyűlés Dr. Oláh László örökös elnök  zárszavával ért véget.

A küldöttgyűlés határozatai:  20180517-Küldöttgyűlés-Határozatok