Küldöttközgyűlés. Budapest, 2005. március 31.

2005. március 31-ikén tartotta évi rendes küldöttközgyűlését a Postások Szakmai Egyesülete, amely értékelte a szervezet elmúlt évi szakmai munkáját és gazdálkodását, valamint meghatározta a 2005. év programját, költségvetését.

PSZE2 Dr. Oláh László, az egyesület elnöke beszámolójában összefoglalta az elmúlt évi munkát. Egyebek között megállapította, hogy a Magyar Posta Rt. szervezeti átalakulása negatív hatással volt a szervezet taglétszámára és a területi csoportok munkájára. A PSZE elveszítette területi bázisait, akad olyan csoport is, amelynek tevékenysége szinte teljesen megszűnt. A PSZE PSZE_OlahLelnöksége ugyanakkor nagy érdeklődéssel kísért országos szakmai napokat rendezett, ezek számát azonban a szakmai vezetés kérésére évi kettőre csökkentette. Örvendetes ugyanakkor, hogy az egyesület nemzetközi elismertsége növekedett, 2004. áprilisában a PSZE adott otthont Budapesten a nemzetközi szövetség végrehajtó tanácsa soros ülésének. Az elnök a posta szakmai vezetésének támogatását kérte a jelen lévő Szűts Ildikó vezérigazgató-helyettestől.

Szűts Ildikó – mint a posta menedzsmentjének képviselője és egyben az egyesület tagja is – támogatásáról biztosította a szakmai szervezetet. Több kérdésre, problémára megoldást ajánlott, továbbá a Magyar Posta és az egyesület közti szakmai párbeszéd erősítésére olyan kezdeményezéseket tett, amelyeket a jelenlévők örömmel fogadtak.

A küldöttgyűlésen elfogadták az egyesület szakmai és pénzügyi beszámolóját, majd megszavazták az Alapszabály módosítását, amely telephelyváltozás miatt volt szükséges, a PSZE ugyanis ez év elején a Lövölde tér 7. szám alá költözött. Az irodahelyiségeket a Magyar Posta Rt. újíttatta fel, és bocsátotta a szakmai szervezet rendelkezésére, amelyért Oláh László elnök köszönetét fejezte ki.

A PSZE 2005. ÉVI PROGRAMTERVE

Egész éven áthúzódó feladatok

• A Posta című szaklap negyedévenkénti megjelenésének előkészítése, a lap szerkesztése és kiadásának megszervezése.
• A szaklapban a levelezési rovat létrehozása és működtetése.
• A PSZE Szenior Tagozata részére negyedévenként klubösszejövetel szervezése.
• Folyamatos információgyűjtés és –feldolgozás annak érdekében, hogy az egyesület rendezvényein és sajtó-kommunikációjában olyan témák szerepelhessenek, amelyek elősegítik a tagság hazai és nemzetközi szakmai informáltságának fejlesztését.
• Részvétel a postai és távközlési szakmai szervezetek európai szövetségének, valamint a Hírközlési Érdekegyeztető Tanács munkájában.
• Szakmai pályázati rendszer kidolgozása, meghirdetése és lebonyolítása.
• Regionális rendezvények szervezése a PSZE Területi Csoportjainál.

Rendezvényterv

• 2005. március 31. – Éves küldöttközgyűlés
• 2005. április 21. – Nemzetközi Szakmai Nap a cseh, a francia, valamint a német posta felsőszintű vezetőinek részvételével.
Feldolgozásra kerülő témák:
• A postahálózati rendszer átalakítása és tapasztalatai.
• Az elektronikus levelezés hatása a posta által nyújtott szolgáltatások alakulására.
• A nagyvárosi kézbesítési rendszer továbbfejlesztéseinek hatása és tapasztalatai.
• 2005. május – Szakmai Nap a Magyar Posta elmúlt évéről és fejlődésének várható irányáról.
• 2005. második félévében további két Szakmai Nap szervezése, később meghatározandó témakörökben.