Küldöttközgyűlés. Budapest, 2008. május 22.

Sikeres évet zárt 2007-ben a Postások Szakmai Egyesülete. Ez volt a 2008. május 22-én Budapesten megtartott éves beszámoló küldöttközgyűlés összefoglaló megállapítása.

2008_kkgy_01A küldöttközgyűlést dr. Oláh László örökös tiszteletbeli elnök nyitotta meg, majd a résztvevők egy perces néma felállással tisztelegtek a napokban meggyilkolt Tóth-Godó Jánosné, mórahalmi kézbesítőnő emléke előtt.

Ezt követően dr. Horváth Sándor elnök ismertette az elnökség beszámolóját a 2007-es évben végzett munkáról, az egyesület helyezetéről és 2008. évi terveiről.

Sikeres évet zárt az egyesület 2007-ben – jelentette ki Horváth Sándor. A megállapítást tények igazolják. Növekedett

2008_kkgy_03

a taglétszám, stabilizálódtak a tagsági viszonyok, egyszerűsödött a tagdíjfizetés rendszere. Nagy érdeklődés kísérte az országos szakmai napokat. A feldolgozott témakörök: pénzügyi szolgáltatások, a humán szakterület tevékenysége, a Magyar Posta önállóvá válásának 140. évfordulója, a postai küldeményfeldolgozó rendszerek automatizálása. Pozitív visszhangja volt a Posta című szaklap 2007-ben megjelent számainak, amelyekben a vezető témakör a postai liberalizáció, a postai pénzügyi szolgáltatások helyzete és a társaság 140 éves története volt. Megélénkült a területi és szakmai tagcsoportok munkája. Az elnökség munkája folyamatos, rendszeres. Az ügyvezető igazgatói poszton személycsere történt: Fábics Miklós, aki régóta töltötte be ezt a tisztséget, családi okokra tekintettel felmentését kérte, helyébe Biczó István lépett. A Magyar Posta vezérigazgatóságának új irodaházba költözésével a PSZE székhelye is megváltozott: a Lövölde utcai bérleményből a Dunavirág utcába, a vezérigazgatóság új épületébe került. A régi iroda bútorzatát egy budapesti és egy vidéki iskola vásárolta meg. Az egyesület korrekt kapcsolatot tart fenn támogatóival, a Magyar Posta Zrt-vel, az Erste Bankkal, a Posta Biztosítóval és a Nemzeti Hírközlési Hatósággal. Közülük kettő még 2007-ben átutalta a 2008. évi támogatást. Előkelő helyet foglalnak el az egyesület tevékenységében a nemzetközi kapcsolatok. A Postai és Távközlési Partnerprogramok Nemzetközi Egyesülete (röviden az Eurojumelages) zürichi kongresszusán a magyar küldöttség határozati javaslatot terjesztett elő a postás szakma hatékonyabb részvételére és elismertetésére a nemzetközi szervezetben. A cél több szakmai fórum, tapasztalatcsere.

2008_kkgy_02

Dr. Oláh Lászlót, aki ezt megelőzően is alelnöke volt az Eurojumelages-nak, a zürichi kongresszus újabb három évre megválasztotta alelnöknek. Az Eurojumelages keretében a franciaországi Toulouse-ban működő szakmai szervezettel bontakozik ki tartalmasnak ígérkező kapcsolat. A PSZE kelet-magyarországi tagcsoportja a romániai szakmai szervezettel alakít ki ígéretes együttműködést.

2008 júniusában banki és pénzforgalmi napot tervez a PSZE, ősszel pedig többb rendezvényre is sor kerül: szakmai konferencia lesz a postapartner programról, a 30 éves gépi levélfeldolgozásról, az informatika szerepéről a postai szolgáltatásokban, a Magyar Posta humán politikájáról és a postai szolgáltatások fejlődésének nemzetközi tendenciáiról. Horváth Sándor elnök beszámolóját követően a területi és szakági szervezetek vezetői adtak rövid összefoglalót tagcsoportjaik elmúlt évi munkájáról. A tájékoztatókból egyértelműen kiviláglott: a tagcsoportok aktívvá váltak, színes, sokoldalú rendezvényeket szerveztek.

A Magyar Posta vezetése nevében Jambrik Mihály startégiai koordinációs igazgató köszöntötte a küldöttközgyűlés résztvevőit.

Schütz Margit, a pénzügyi ellenőrző bizottság elnöke jelentésében kiemelte: a PSZE pénzügyi helyzete stabil, gazdálkodása ésszerű, a számviteli szabályokat betartja.

Biczó István ügyvezető igazgató előterjesztésében megvitatta a küldöttközgyűlés az egyesület 2007. évi pénzügyi elszámolását, 2008. évi pénzügyi tervét, valamint az alapszabály néhány ponton szükségessé vált módosítását.

Mivel a tagdíj 2003 óta változatlan, a küldöttközgyűlés úgy határozott, hogy 2009. január 1-jétől az aktív dolgozók tagdíja évi 2000 Ft lesz, a kedvezményes tagdíj (diákok, nyugdíjasok, gyesen és gyeden lévő kismamák számára) 500 Ft lesz.