Küldöttközgyűlés. Budapest, 2012. május 9.

A Postások Szakmai Egyesülete 2012. május 9-én szerdán tartotta évi rendes küldöttközgyűlését Budapesten, a Közép-magyarországi Szállítási Üzem rendezvénytermében (Budapest, XIV., Egressy út 35-51.).

A küldötteket és meghívottakat Dr. Oláh László, örökös tiszteletbeli elnök köszöntötte. Daróczi László, a mandátumvizsgáló bizottság elnöke bejelentette: a küldöttközgyűlés határozatképes. A küldöttek megválasztották a jegyzőkönyvvezetőt és a hitelesítőket.

Ezután Dr. Horváth Sándor elnök ismertette az elnökség beszámolóját az egyesület 2011. évi tevékenységéről.

Ezt követően az összes területi és szakterületi elnök ismertette saját szervezetük elmúlt évben végzett munkáját, majd Neer János terjesztette elő az Ellenőrző Bizottság jelentését és véleményét a PSZE 2011. évi gazdálkodásáról.

Biczó István ügyvezető igazgató szóbeli kiegészítést fűzött a PSZE 2011. évi mérlegéhez és 2012. évi költségvetési tervéhez.

A küldöttek kérdései, hozzászólásai után határozathozatalra került sor. A küldöttközgyűlés nyílt szavazással elfogadta az elnöki beszámolót, az Ellenőrző Bizottság jelentését, az egyesület 2011. évi mérlegét és közhasznú jelentését, valamint 2012. évi költségvetését.

A küldöttközgyűlés munkáját Dr. Horváth Sándor elnök foglalta össze, majd Dr. Oláh László zárszavával a PSZE 2012. évi beszámoló küldöttközgyűlése véget ért.

Dokumentumok:

Elnökség beszámolója (prezentáció)
PSZE_2012. évi közhasznúsági jelentés
PSZE_2012. évi költségvetés
PSZE_2011. évi mérleg

[print_gllr id=716]