Látogatás a NISZ Zrt-nél és az OLK-ban. Budapest, 2019. április 9.

2019. április 9-én a PSZE Nyugat-magyarországi Területi Szervezete szervezésében Budapesten üzemlátogatáson vettünk részt a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt-nél (NISZ) és az Országos Logisztikai Központban. (OLK)
A délelőtt folyamán a NISZ Zrt. elsődleges telephelyén voltunk az Orczy téren. A cég fő tevékenysége teljes körű infokommunikációs szolgáltatások nyújtása az állami és kormányzati szervek számára. A kormányzati infokommunikációs szolgáltatások színvonalának folyamatos emelése mellett elősegítik a felhasználók hozzáférését a korszerű e-közigazgatási megoldásokhoz.
A Magyar Posta 2015 óta biztosít különböző szolgáltatásokat a NISZ Zrt. által működtetett Központi Érkeztető Rendszer (KÉR) részére. A KÉR = egységes kormányzati ügyiratkezelő és érkeztető rendszer.
A tevékenységbe bevont szervezetek címhelyei szerinti kézbesítő, illetve fiókbérletet biztosító posták végzik el a szervezetek részére érkező küldemények megadott paraméterek szerinti leválogatását és utánküldését az OLK-ba, valamint a kivételkezelés alá eső küldemények eredeti címén történő kézbesítését. A leválogatott és utánküldött küldeményeket az OLK felülvizsgálja, továbbítja a NISZ-nek, illetve a nem megfelelően leválogatottakat visszaküldi a kézbesítő postára. A NISZ végzi a postai úton érkező, papíralapú küldemények átvételét, biztonsági átvilágítását, felbontását, érkeztető azonosítóval történő ellátását, a jogszabályban foglalt kivételeket képező küldemények leválogatását és a címzett szervhez történő eljuttatását. Továbbá a kivételi körbe nem tartozó küldemények hiteles elektronikus irattá történő átalakítását, érkeztető nyilvántartásba való bevezetését, a címzett részére elektronikus úton történő megküldését, átmeneti irattárazását. A szolgáltatást 41 állami szerv 578 különböző szervezetének részére végzi
A délutánt az OLK-ban töltöttük. A logisztikai hálózat a feladatát a Budaörsön működő Országos Logisztikai Központon (OLK), a Csomag Logisztikai Üzemen (CSLÜ), a Nemzetközi Posta Kicserélő Központon (NPKK), a 12 Logisztikai Üzemen (LÜ) keresztül és a postahelyek közreműködésével végzi. A logisztikai rendszer jelenlegi felépítését az alábbi ábra szemlélteti:

A Magyar Posta logisztikai rendszerének legfontosabb célja a logisztikai végrehajtási egységek, illetve a postahelyek által felvett postai küldemények pontos, az átfutási idők törvényi előírásoknak és a társasági elvárásnak megfelelő betartásával hatékonyan és gyorsan eljuttatni a feladótól a címzettig.
A gyűjtő alrendszer feladata a küldemények felvételének biztosítása, az üzleti és a lakossági ügyfelektől történő „begyűjtése”. A küldemények felvétele történhet a logisztikai végrehajtási szervezeti egységekben (tömeges felvétel), postahelyeken (tömeges és lakossági felvétel), az üzleti ügyfelek telephelyein történő átvétellel/felvétellel (beszállítás), a levélgyűjtő szekrényeken keresztül, a mobilpostán, illetve a lakossági ügyfeleknél, háznál történő felvétellel.
A gyűjtő alrendszer postai feldolgozási szakasza a postahelyi feldolgozás. A postahelyek feldolgozási kötelezettségét, annak mélységét a rovatolási kimutatás írja elő.
Ezt követően az első feldolgozópontig egy szállítási szakaszon keresztül jut el a küldemény. A feldolgozó üzemek az irányítási területük alá tartozó posták által felvett küldeményeket begyűjtik, manuális úton feldolgozzák, közúton továbbítják az OLK-ba, vagy közvetlen más feldolgozó üzembe. Az OLK a levél és csomagküldeményeket gépi és manuális feldolgozási rendszerrel dolgozza fel, irányítja és indítja (az 1-es, 2 góc tekintetében közvetlen postahelyekre, 3-9 góc tekintetében a LÜ-kre, illetve a kiemelt posták tekintetében közvetlenül a postára, a LÜ átközvetítésével).
Az OLK a budapesti kézbesítőposták és meghatározott városok tekintetében a levélpostai küldeményeket kézbesítőjárásra dolgozza fel.
Az irányítószám a postai küldemények feldolgozásának elengedhetetlen feltétele. Négy számjegyből áll, melyből valamennyi postahely, irányítási egység megállapítható. Alapja a küldemények irányítási technológiájának, elengedhetetlen a manuális és gépi feldolgozás biztosításához.
A szállító alrendszer szerves részként illeszkedik a másik három alrendszer folyamatába, feladata a folyamatos küldeményáramlás biztosítása.
Az OLK, a CSLÜ, az NPKK és a 12 vidéki LÜ, valamint azok telephelyei között a kapcsolatot az úgynevezett gerinchálózati szállítás biztosítja nagy kapacitású gépjárművekkel. Adott feldolgozóponthoz tartozó posták ellátását a gyűjtő-terítő szállítás keretén belül helyi és távolsági postaellátó járatok végzik.
A logisztikai alrendszerek felépítését és kapcsolatát az alábbi ábra mutatja meg:

A logisztikai rendszer az üzleti igényeknek megfelelően a normál levél és csomagküldeményeken kívül egyéb a feldolgozási, szállítási és kézbesítési hálózatba nehezen beilleszthető küldeményeket is kezel. Ezek közül a legjellemzőbb a raklapos üzleti csomag, mely súlyánál, terjedelménél fogva nem illeszthető be a hagyományos postai küldeményeket kezelő logisztikai folyamatba. Ezen küldemények központi feldolgozása a Komplex Logisztikai Központban történik Fóton, szállításuk pedig jellemzően külön járati rendszerben valósul meg. Kézbesítésük és felvételük, illetve átvételük szintén külön csatornán történik, beépítve a szállítási rendszerbe
A program során betekintést kaptunk a két üzem mindennapi életébe, rengeteg élménnyel gazdagodtunk.
Köszönjük a Postások Szakmai Egyesületének, hogy támogatta a látogatás megszervezését, és ezzel hozzájárult szakmai látókörünk szélesítéséhez.

Györkös Judit, Soborné Horváth Margit
PSZE Nyugat-magyarországi Területi Szervezete