Nyugdíjasok a PSZE szakmai fórumán. Budapest, 2006. január 18.

A Postások Szakmai Egyesülete fennállása óta – egyéb tevékenysége mellett – kiemelt feladatának tekintette, hogy folyamatos kapcsolatot teremtsen és tartson azokkal a már korábbi években, vagy az elmúlt néhány évben nyugdíjba vonult postás kollégákkal, akik több évtizedet töltöttek a postán és a maguk idejében nagyon sokat tettek a Magyar Posta sikeres és eredményes működése érdekében.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy ezek a nyugdíjas postás kollégák, – volt vezetők, vagy egyszerű munkatársak – érdeklődése a postánk fejlődése és eredményei iránt azóta is töretlen és igyekeznek minden lehetőséget megragadni arra, hogy bővebb információkat kapjanak korábbi intézményük jövőjéről, a modernebb posta megvalósításának körülményeiről. Egyesületünk senior klubját is annak idején azzal a szándékkal hoztuk létre, hogy mintegy szakmai kapocsként elősegítsük a nyugdíjasaink jobb eligazodását a jelenlegi posta működésének aktuális problémáiról, a tervekről, az eredményekről, továbbá a posta perspektívájának különböző oldalairól.

Ezek a részükre rendezett előadások minden alkalommal nagyon sikeresek és „teltházasak” voltak, mutatván a postás szakma iránti elkötelezettség még máig, a nyugdíjas években sem lanyhul és a postások szíve a szakma iránt mindig na-gyobbat dobban, ha egy-egy siker koronázza meg a mindennapok erőfeszítéseit. A nyugdíjas kollégák részére rendezett előadások sorában talán egyedülálló kezdeményezés volt az a 2006. január 18-i szakmai fórum, amelyen azok a magas rangú postai vezetők voltak jelen, akik a 60-as és 90-es évek közötti időszakban meghatározó szakmai vezetői, személyiségei voltak a Magyar Postának és sokat tettek az akkori viszonyok között a postánk hazai és nemzetközi elismertsége és megbecsülése érdekében.

Ezt a szakmai találkozót, s annak színvonalát pedig csak emelte az a nagy érdek-lődést kiváltó előadás, amelyet Szivi László üzleti vezérigazgató-helyettes tartott, s aki közel 2 órás expozéjában részletesen foglalkozott a Magyar Posta jelenével és jövőjével. Előadásának címe is (Magyar posta Rt., Gyorsaság, Megbízhatóság, Eredményes piaci jelenlét) azt példázza, hogy postánk is új utakat keres, annak érdekében, hogy a mai piaci viszonyok közepette még inkább megfeleljen az ügyfél elvárásainak, a nemzetközi követelményeknek.

Az előadást követően számos kérdést tettek föl a posta vezérigazgató-helyettesének, amelyből arra következtethetünk, hogy a nyugdíjas postások na-gyon is képben vannak és jól látják nemcsak a felmerült problémákat, hanem azok megoldásának az útjait.

Külön élményt jelentett a résztvevők számára az OLK működésének az ismertetése, az új, modern technológia alkalmazása, stb. A résztvevők külön is kérték, tegyük lehetővé, hogy a közeljövőben ellátogathassanak a budaőrsi OLK-ba, s a helyszínen is további szakmai élményeket szerezzenek a postai „high-tec” teljesítményéről.

A szakmai fórum után rendezett teadélután ezenkívül lehetőséget adott arra is, hogy a kollégák a szakmán kívül egymás élete, napjai iránt is érdeklődjenek, s felvillantsák a közösen átélt élményeket.

Ez a találkozó is azt bizonyította, hogy ápolni kell a jövőben is az ilyen találkozókat, s ily módon is bővítsük a postások összetartozását még akkor is, ha azok már nem lehetnek részesei a napi feladatoknak.

Budapest, 2006. 02. 01.

Dr. Oláh László