Szakmai előadás (Senior tagozat), 2007. november 21.

A PSZE a korábbi években folytatott gyakorlatának a folytatásaként 2007-ben is számos szakmai konferenciát rendezett az aktuális szakmai kérdésekről, mint pl. a liberalizáció, a humánpolitika, a logisztika stb. tárgykörében, amelynek résztvevői minden esetben nagy érdeklődéssel kísérték az elhangzott előadásokat s a feltett konzultációs kérdésekből pedig arra lehetett következtetni, hogy postásaink igenis szívükön viselik a posta sorsát, de különösképpen a jövőjét.

Hasonló megállapítás érvényes azokra az előadásokra is, amelyeket a 10 évvel ezelőtt létrehozott Senior tagozat tagjai részére szervez, évente több alkalommal is az Egyesület. A nyugdíjas postás kollégáink nagy és élénk figyelemmel kísérik, a postákon végbemenő eseményeket és mindazokat a változásokat, amelyek általában a megújulás jegyében mennek végbe.

Bánóczi Katalin tagozatvezető kolléganőnkkel folytatott egyeztetés alapján, az Egyesület Elnöksége úgy vélte, hogy az ez évi szakmai rendezvények, fórumok befejezéseként olyan témát kellene választani, amelyről még előadás nem hangzott el illetőleg amely aktuális jellegénél fogva, valóban felkeltheti nyugdíjas szakembereink érdeklődését, s egyúttal eligazodást is ad a postai jövőkép alakulásáról. Így ezúttal a postai stratégia, illetőleg annak továbbfejlesztett, megújított változata került napirendre a 2007. november 21-én az Egyesület székházában tartott szakmai előadáson, amelynek témavezetője Jambrik Mihály stratégiai koordinációs igazgató volt.

A szép számmal megjelent résztvevők – köztük számos, volt vezető beosztású postás – nagyon átfogó és szinte minden fontos részletre kiterjedő előadást hallgathattak a megújult postai stratégiáról, amelyet az időközben bekövetkezett változások, a várható liberalizáció, az új szemlélet stb. tettek szükségessé.

A külső szakemberek véleményének a meghallgatása is elősegítette az új postai stratégia elfogadását. Az egyik alapdilemma az volt, hogyan lehetne az egyensúlyt megtalálni a működés során, hogy ne sérüljenek a tulajdonosi jogok, egyúttal a postának meg is kell felelnie a társadalmi és politikai elvárásoknak és ne jöjjön létre társadalmi feszültség, s ugyanakkor fel is kell készülni a postai piacnyitásra.

Az előadó számokkal mutatta be az MP Zrt. 2006. évi pénzügyi eredményeit, s meglepőnek hangzott, hogy az EU-n belül a hazai postai hálózati szabályozás az egyike a legszigorúbbaknak, s a gazdaságtalanul működő postahelyek száma 50 % felett van. 2006-ban és már ez évben is jelentősen javultak a minőségi mutatók, amelyet az UPU arany fokozatú minőségi Tanúsítvánnyal is honorált. A 2013-as liberalizáció után is, a Magyar Postának versenyképesnek és nyereségesnek kell lennie, amely a jövőkép egyik fontos alapelve kell, hogy legyen.

Az előadó foglalkozott a szolgáltatások területén szükségessé váló intézkedésekkel, külön kiemelve azt a fontos követelményt, hogy a posta 2012-ig ugyan 5%-os piaci részesedés csökkenést prognosztizál, de növelni kívánja vagy legalább megtartani a nagy ügyfelek számát, illetve a Direct Mail forgalmat további 22-23%-os részesedéssel. A pénzügyi szolgáltatásokat is az ügyfelek igényeihez kell igazítani (sárga csekk, nyugdíjkifizetés). Hasonló elvárásokat fogalmazott meg az előadó a logisztikai szolgáltatások területén is (Futár-Expressz-Csomag /CEP/ szolgáltatás).

Tovább kell folytatni a hálózat modernizálását, a postai partneri rendszert tovább kell erősíteni, valamint a hatékonyság növelése érdekében folyamatosan fejleszteni kell az üzletágak struktúráját.

Az elhangzott, igen színes és tartalmas előadást nagyon sok kérdés követte, amelyek mind azt bizonyítják, hogy a nyugdíjas postásaink nem felejtettek el „postásul” gondolkodni és felvetéseikkel még gazdagabbá tették a közel 2 órás szakmai fórum színvonalát.

Közli: Dr. Oláh László
A PSZE örökös tiszteletbeli elnöke