Szakmai nap a biztonságról, Budapest, 2013. október 17.

A Postások Szakmai Egyesülete 2013. október 17-én a Magyar Posta Zrt. Biztonsági Főigazgatóságával közösen „Postabiztonság 2013” címmel rendezett szakmai napot Budapesten.

A rendezvényt Molnár Sándor, az egyesület főtitkára nyitotta meg. Az előadásokat több mint 80 szakember és egyesületi tag hallgatta nagy érdeklődéssel. Végig jelen volt és hozzászólásaival támogatta a szakmai fórum munkáját Szauer Tamás általános vezérigazgató-helyettes. Kérte, hogy az elhangzott biztonsági előadások belső csatornákon jussanak el minden területre azokhoz a kollégákhoz, akik nincsenek jelen.

A felkért szakemberek előadásuk keretében az alábbi témakörökkel foglalkoztak:

Dr. Károlyi László biztonsági főigazgató „Aktuális postabiztonsági tendenciák, kockázati profil” címmel tartott előadást. Szólt a külső és belső veszélyforrásokról, a létfontosságú infrastruktúrák közti kölcsönös függőségekről, a kibertérben lehetséges fenyegetésekről, a Magyar Posta védekezési tervrendszeréről, a biztonsági mechanizmusokról és a jövő biztonsági kihívásairól.

Hermannné Garai Mária környezetvédelmi felelős előadásának címe: „Új utakon: Veszélyes- áru szállítás a Magyar Postánál (esettanulmány)”. E téma keretében elemezte egy baleset tanulságait és annak kapcsán az ADR szabályozás helyzetét, foglalkozott a postai küldemény, mint veszélyes áru fogalmával, bemutatta az új szabályzat gyakorlati implementációját és a hozzá kapcsolódó oktatások tapasztalatait.

Kossa György tű. dandártábornok, BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság országos iparbiztonsági főfelügyelője: „A létfontosságú rendszerek védelmi kérdései” címmel tartott előadást. Kiemelte, hogy a „biztonság egyenlő a közbiztonsággal”, a megelőzés elengedhetetlen része, ill. mindehhez fontos az üzletszerű működés fenntartása is, amiért a felelős vezető szavatol. Több példát említett a közúti-, vasúti-, légi- és vízi közlekedés területéről, illetve rendkívüli eseményeket is említett, például az árvízi mentést. Előadása kitűnő áttekintést adott az egyes védelmi rendszerek szoros és elengedhetetlen együttműködéséről.

Matis István biztonsági központvezető a kézbesítői segélyhívó rendszert mutatta be. Szólt az új rendszer bevezetésének okairól, az új rendszerrel kapcsolatos elvárásokról, a rendszer felépítéséről, elemeiről és tartozékairól. Bemutatta a segélyhívó készüléket, a riasztás-jelzés gyakorlatát és a szabályozási környezetét.

Flórián István EBK osztályvezető és Albu Gyöngyi szakmai titkár előadása nemzetközi környezetvédelmi és munkavédelmi kitekintést adott a résztvevők számára. Ezen belül szó volt a klímaváltozás munkavédelmi hatásairól, a széndioxid-kibocsátás alakulásáról a postai szektorban, az IPC-vállalásokról, jó munkavállalói baleset-megelőzési ötletről, a kezdeményezés felkarolásáról, utóéletéről és arról, milyen nemzetközi elismerést kapott a Magyar Posta.

A közönség kérdéseire adott szakértői válaszok után Dr. Károlyi László biztonsági főigazgató foglalta össze a szakmai nap legfontosabb tanulságait és az elhangzottakból eredő főbb tennivalókat.

[print_gllr id=812]