Szervezeti átalakulás. Szarvas, 2006. december 1.

2006. december 1-jén Szarvason, a Polgármesteri Hivatal dísztermében rendezte beszámoló taggyűlését a PSZE szegedi területi csoportja. Az egykori szegedi területi szervezet működése ezzel megszűnt, a tagság megyénként alakított új tagcsoportokat, amelyek a PSZE kelet-magyarországi szervezetéhez tartoznak a jövőben.

Maróti László levezető elnök az eredetileg tervezett időpontban köszöntötte a meghívott vendégeket és a jelenlévő PSzE tagokat. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a választási értekezlet határozatképes. A 192 fős taglétszámra vetítve 63,5 %-os arányban biztosítható a helyszíni szavazás.

Tóth László a PSzE Szegedi területi csoport elnöke tartott beszámolót.

A beszámoló elfogadását követően került sor – a nyáron megválasztott előkészítő bzottságból alakult három jelölőbizottság több mint egy hónapos előkészítő munkája eredményeként – a három új megyei tagcsoport vezetőségének megválasztására.

Elsőként Szitás Istvánné a Bács-Kiskun megyei tagság nevében tett részletes javaslatot. Elnöknek Apátiné Csorba Erzsébetet (Kiskunhalas), elnökségi tagnak pedig Bicskeiné Csányi Máriát (Kiskunfélegyháza) és Varga Lászlónét (Kecskemét) jelölte a tagság, póttagnak Vékony Anikót.

Békés megye jelölőbizottsági elnöke Kotroczó Dezső is beszámolt a tagság véleményéről, amely alapján elnöknek Moráthné Fabinyi Gabriellát (Békéscsaba), elnökségi tagoknak pedig Kovács Lajosnét (Mezőberény) és Kereki Istvánt (Szeghalom) jelöli, póttag Csordás Gyula (Orosháza) lett.

A Csongrád megyei jelölőbizottság elnöke Szűcs János hasonlóan az előtte szólókhoz ismertette a megyéjére beérkezett javaslatokat. Elnöknek Harnos Csabát (Szeged), elnökségi tagoknak Dicső Máriát és Dovalovszkiné Sipos Katalint támogatja a tagság, a póttagnak pedig Juhászné Pálnok Lenkét.

Ezt követően Szűcs János ismertette a három megye együttes Kelet-magyarországi területi csoportra vonatkozó javaslatot, mely szerint elnöknek Nagyné Haja Máriát, elnökségi tagnak pedig Tóth Tímeát (Kecskemét) támogatja a tagság.

Szavazás következett, majd a szavazatszámlálás ideje alatt „Nemzetközi tapasztalataim” címmel Dr. Oláh László tartott előadást a postai szolgáltatások nemzetközi fejlődéséről, átalakulási tendenciáiról.

Előadását követően a PSzE örökös tiszteletbeli elnökeként a szakmai egyesület feladatairól beszélt, majd megköszönte a volt területi csoport vezetőségének és tagságának azt a munkát, amelyet az elmúlt években tett. Tóth László részére „PSzE munkáért arany fokozat” kitüntetést adott át az országos vezetőség nevében.

Ezt követően Tóth László röviden beszélt a Dél-alföldi Postatörténeti Alapítványról. Felhívta a figyelmet awww.dapta.hu című honlapra. Kérte a tagság segítségét a postatörténeti tárgyi emlékek felkutatásában és az alapítvány anyagi támogatásban. Emlékeztetett, hogy ez utóbbit a jövő évi adók 1 %-ának a 18475070 1 06  számra történő felajánlásával is meg lehet tenni. Szólt továbbá a december 14-én Szegeden megrendezésre kerülő szakszervezettel, üzemi tanáccsal és nyugdíjas klubbal együtt rendezett közös rendezvényről, amelyre tisztelettel várja a PSzE országos vezetőségének tagjait és a Csongrád megyei PSzE tagokat. Itt lehetőséget kap az új Csongrád megyei PSzE tagcsoport vezetősége is bemutatkozásra.

Az egyebek napirendi pont befejezéseként a jelenlévő PSZE tagság elköszönt a nyugdíjba vonuló volt munkatársaktól, Deim Sándornétól (Szeghalom), Kugyela Balázsnétól (Szarvas) és Tóth Lászlótól (Szeged).

Végül Illin József, a szavazatszámláló bizottság elnöke ismertette a szavazás végeredményét. A szavazatszedő bizottság megállapította, hogy 122 érvényes szavazattal ért véget a választás. Az eredmények:

Bács-Kiskun megyében Apátiné Csorba Erzsébet 43, Bicskeiné Csányi Mária 43, Varga Lászlóné 43 és Vékony Anikó 43 szavazatot kapott.

Békés megyéből Moráthné Fabinyi Gabriellára 29, Kovács Lajosnéra 29, Kereki Istvára 29 és Csordás Gyulára 29-en szavaztak.

A Csongrád megyeiek is egybehangzóan adták le szavazataikat. Harnos Csaba 50, Dicső Mária 50, Dovalovszkiné Sipos Katalin 50 és Juhászné Pálnok Lenke is 50 szavazatot kapott.

A 122 szavazati jogosult mindegyike támogatta Nagyné Haja Mária PSzE Kelet-magyarországi területi elnökké és Tóth Tímea elnökségi taggá választását.

A taggyűlés végén Nagyné Haja Mária beszélt saját és a megválasztott PSzE vezetőségi tagjok nevében. Reményét fejezte ki, hogy az együttes gondolkodással eredményes közös munka valósul meg a következő években a Postások Szakmai Egyesülete kelet-magyarországi szervezetében, tagcsoportjaiban.

Szöveg: Posztós Mónika Amarilla és dr. Lovászi József