Eurojumelages

A Postások Szakmai Egyesülete tagja az Eurojumelages nevű nemzetközi szervezetnek, amely Európa 17 országának postai és távközlési szervezeteit tömöríti.

Az Eurojumelages (Nemzetközi Postai és Távközlési Együttműködési Egyesület) párizsi székhelyű nemzetközi postai és távközlési szervezet 1959-ben alakult. 17 tagországa van. A PSZE – 1992-es megalakulását követően – 2000-ben lépett be a szervezetbe.

A Postások Szakmai Egyesülete aktív szakmai tevékenységére számos ország szervezete felfigyelt, de különösen az a nemzetközi szervezet, amely több európai ország postai és távközlési szervezeteit tömöríti. Ez a szervezet a Nemzetközi Postai és Távközlési Együttműködési Egyesület (francia nevén a korábbi UIJPT, 2007 óta Eurojumelages), amely 2000-ben javaslatot tett a PSZE felvételére a nemzetközi szervezetbe.

Dr. Oláh LászlóAz egyeztetéseket és a Magyar Posta akkori vezetésének hozzájárulását követően a Berlinben tartott 2000. évi közgyűlésen ünnepélyes keretek között – a magyar nagykövet jelenlétében – egyesületünket fel is vették a nemzetközi szervezetbe. 2004-ben már részvettünk Dublinban, 2007-ben pedig a Zürichben tartott közgyűléseken, amelyeken Dr. Oláh Lászlót alelnökké és egyben az Igazgatótanács tagjává választották.

Tekintettel arra, hogy a PSZE egész tevékenysége a szakmaiságon alapul – így sokban eltér a többi egyesület jellegétől – ennek fontosságára minden szakmai fórumon igyekeztünk felhívni a nemzetközi szervezet figyelmét. Tettük mindezt azért, mert úgy láttuk, hogy minden szervezet feladata a postás szakma megbecsülése, továbbá azért, mert olyan gyorsan történtek és történnek a változások, hogy azokról a postás szakembereket mind a nemzeti, mind pedig a nemzetközi fórumokon tájékoztatni szükséges.

A PSZE több éves erőfeszítéseként 2007-ben Zürichben a közgyűlés elfogadta javaslatunkat, azt, hogy a nemzetközi szervezet alapokmányában is szerepeljen az a kitétel, hogy az Eurojumelages elősegíti és támogatja a postai távközlési szakemberek közötti szakmai kapcsolatainak ápolását, a kulturális-, a sport-, az emberbaráti stb. együttműködés fejlesztése mellett. (A két ágazat szervezetei ugyanis egy szervezetbe tömörültek és a nemzetközi szervezet is mindkét ágazatot egyesíti.)

A nemzetközi szervezet eddigi tevékenységét pozitívan kell értékelni, mivel több mint öt évtizedes tapasztalatokkal segíti elő a tagországok szervezeteinek tagjai számára többek között a nagyon fontos nyelvi továbbképzést angol, német, francia, stb. nyelveken. A már rendszeressé vált sport-, kulturális- és nemzetközi levelezési hetek rendezésével pedig sikerült még sokrétűbbé fejleszteni a tagszervezetek és azok tagjai közötti kapcsolatokat az Európai Unió elvárásainak megfelelően.