Küldöttgyűlés, Budapest, 2020. szeptember 22.

Egyesületünk ezen a napon tartotta éves beszámoló küldöttgyűlését Budapesten, a Magyar Posta Zrt. BLK Egressy úti  telephelyének rendezvénytermében.

A Magyar Posta területén a vírushelyzet miatt kiadott rendelkezés 10 főre korlátozta meg az egy időben, egy légtérben tartózkodó személyek számát. A PSZE megválasztott küldöttlétszáma 30 fő volt. A szabályozást betartva 10 tag volt jelen. A többi küldött meghatalmazást adott a megjelenteknek a képviseletre, döntésre. A jelenlévők az előírásoknak megfelelően egész idő alatt szájmaszkot viseltek, és messzemenően betartották az előírt védőtávolságot.

Az alapszabály szerint a közgyűlést az elnök vezette le, a küldöttek jegyzőkönyvvezetőnek Lukács Angélát, hitelesítőnek Wendl Istvánnét és Vízerné Molnár Piroskát szavazták meg.

A küldöttgyűlés az alábbi forgatókönyv szerint zajlott:

 1. Megnyitó, köszöntő Dr. Horváth Sándor elnök 
 1. A Küldöttgyűlés határozatképességének megállapítása, napirend elfogadása, jegyzőkönyvvezető és hitelesítők megválasztása. 
 1. Beszámoló a PSZE 2019 évi tevékenységéről  Dr. Horváth Sándor elnök
 1. Területi Szervezetek elnökeinek rövid beszámolója a 2019-es évről.
 1. 2019 évi Egyszerűsített éves beszámoló és KH melléklet. 2019 évi terv-tény 2020 évi költségvetési terv.  Lukács Angéla ügyvezető igazgató
 1. Felügyelő Bizottság jelentése  Kovácsné Dr. Nagy Anita  FB elnök 
 1. PSZE 2020 évi Programterve   Horváth Sándor elnök
 1. PSZE Alapszabály módosítás előterjesztése.  Lukács Angéla ügyvezető                  
 1. Határozati javaslatok előterjesztése.  Horváth Sándor elnök 
 1. Hozzászólások
 1. A Küldöttgyűlés dokumentumainak elfogadása nyílt szavazással. Horváth Sándor elnök
 1. Összefoglaló, zárszó  Dr. Horváth Sándor elnök