Elnökségi ülés, Budapest, 2016. április 22.

2016. április 22-én kibővített ülést tartott a PSZE Országos Elnöksége Budapesten. Az ülés kiemelt célja az éves beszámoló közgyűlés előkészítése, dokumentumainak megvitatása volt. 

Az elnökségi ülés határozatképes volt: 27 meghívottból 19-en részt vettek,  szavazati joga 13 főnek van, ebből 9 jelen volt, így határozatképes volt az OE ülés.

Az előterjesztett dokumentumokat, amelyek a közgyűlés elé kerültnek az elnökség nyílt szavazással elfogadta (8 igen, 1 tartózkodás, 0 nem szavazat).

Az elnökségi ülés napirendi pontjai a következők voltak:

 1. Elnöki beszámoló a PSZE 2015 évi tevékenységéről (előadó: dr. Horváth Sándor elnök)
  A PSZE 2016 évi programterve is a napirend része volt, közte a legközelebbi szakmai nap, amelyet az Ügyfélszolgálati Igazgatósággal közösen tart az Egyesület május 12-én.
 2. PSZE 2015. évi egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet  (előadó: Lukács Angéla ügyvezető igazgató)
 3. Költségvetés: 2015. évi tény, 2016. évi terv (előadó: Lukács Angéla ügyvez. ig.)
 4. Felügyelő Bizottság jelentése (előadó: dr. Németh Anikó, FB-elnök)
 5. Éves beszámoló-küldöttgyűlés előkészítése
  Tervezett időpont: május 12. 15:00 órától – tehát az ügyfélszolgálati nap programja után 15 órától éves beszámoló közgyűlést tart a PSZE.
 6. Tagsági ügyek (ki- és belépések) (előadó: Lukács Angéla ügyv. ig.)
  Az OE hatásköre, hogy elfogadja a tagok felvételét, illetve törlését kilépés esetén. 2015 szeptemberétől 19 új belépő van, illetve 15  tagsági viszony megszüntetésére került sor a beérkezett adatok az elnökségi ülés előtt beérkezett adatok szerint.
 7. Egyéb ügyek, hozzászólások
  2017-ben várható kiemelt évfordulós események: 150 éves az Magyar Posta, illetve 25 éves a PSZE. Az egyesület több eseménnyel szeretne részt venni az ünneplésben, konkrét javaslatokat kér a területi szervezetektől.
  A Nyugat-magyarországi Területi Szervezetnél elnökválasztást kell tartani 2016. június végéig.
  A Magyar Posta logisztikai, szállítási területének átalakulása miatt a PSZE ezen szervezetét át kell alakítani.