Két évtizedünk (könyvbemutató). Budapest, 2010. március 31.

2010. március 31-ikén könyvbemutatót rendezett a Postások Szakmai Egyesülete és a Magyar Posta Zrt. Budapesten.

P14008922010 márciusában impozáns kivitelű könyv jelent meg a Magyar Posta legutóbbi két évtizedének történetéről. A kiadvány abból az alkalomból készült, hogy húsz éve, 1990. január 1-jén szétvált a hagyományos posta, a távközlés és a műsorszórás, s önálló lett a mai értelemben vett Magyar Posta. A kiadvány a szétválás történetét és a Magyar Posta elmúlt húsz éves fejlődését tekinti át.

A könyv a Magyar Posta Zrt. támogatásával, a Postások Szakmai Egyesülete közreműködésével, a Hírközlési Múzeumi Alapítvány gondozásában látott napvilágot.

Bemutatja az 1990-bent történt átalakulás előzményeit és körülményeit, a Magyar Posta tevékenységét meghatározó európai uniós és magyar jogszabályi környezetet, a nemzetközi és a hazai minőségi elvárásokat, valamint a Magyar Posta átalakulását, fejlődését. Végigköveti a központi és a területi igazgatás szervezeti változásait, a postahálózat modernizálását, a küldeményfeldolgozás és a szállítás korszerűsítését, a szolgáltatások palettáját, ezen belül a bélyegkiadást, a levél-, pénzforgalmi-, banki-, biztosítási-, hírlap-, logisztikai-, nemzetközi szolgáltatások változásait, a kiskereskedelmi tevékenység alakulását, a minőség európai szintre emelkedését, a postás dolgozók helyzetének változásait, a Magyar Posta társadalmi felelősségvállalásának eredményeit, a társaság arculatváltását, nemzetközi kapcsolatait és pénzügyi, gazdálkodási eredményeit. A történeti áttekintést bőséges függelék egészíti ki, amely a társaság vezetőinek névsora mellett tartalmazza például az ország nagyposta-vezetőinek teljes listáját, továbbá a nívódíjas postások felsorolását is. Nem hiányzik belőle a Magyar Posta által elnyert hazai és külföldi díjak, elismerések felsorolása és az események kronológiája sem.

A kiadvány érzékletesen mutatja be, hogy a társaság életében valóságos korszakváltás zajlott az elmúlt húsz évben. Gyökeresen megváltozott a Magyar Posta arculata, irányító szervezete, a feldolgozási technológia, a szállítási rendszer, a postahálózat, a szolgáltatások palettája, a dolgozók munkakultúrája és szemlélete. A Magyar Posta a húsz évvel ezelőtti bürokratikus szervezetből modern postai szolgáltatóvá vált. Az utóbbi 5-6 évben európai minőséget teremtett. Szolgáltatásminőség tekintetében ma az európai mezőny 6-7. helyén áll. Számos hazai és külföldi elismerés, díj jelzi az elért eredményeket. 2006 óta például háromszor nyerte el a Magyar Posta a világ postáinak Oszkár-díját, a World Mail Awards elismerést. Független felmérések szerint a Magyar Posta a márkaértékét tekintve a hazai cégek rangsorában az ötödik helyen áll. A lakosság körében pedig 95 százalékos a postások bizalmi mutatója, ezzel a második a rangsorban (a tűzoltók után a postások következnek, megelőzve a tanárokat és orvosokat).

A 320 oldalas, vaskos kötet közérthető stílusban mutatja be a húsz év alatt megtett utat. A mondanivalót közel 500 fotó, 50 grafikon és táblázat teszi szemléletessé, változatossá.

P1400884A könyvet 2010. március 31-ikén a Postások Szakmai Egyesülete és a Magyar Posta Zrt. közös rendezvény keretében mutatta be, indította útjára. A rendezvény résztvevőit dr. Horváth Sándor, a PSZE elnöke köszöntötte, majd Szűts Ildikó vezérigazgató tekintette át a vezetés szemszögéből – személyes emlékekkel, élményekkel tarkítva – az elmúlt húsz év történéseit. Kitért a társaság életében bekövetkezett jelentősebb eseményekre, a fejlődés, a modernizáció lépcsőfokaira. Kiemelte azt a fejlődési ívet, amit a társaság a jelenlegi, hazai és külföldi elismertségig megtett.

Szivi László vezérigazgató-helyettes – aki a könyv egyik lektora volt – az elmúlt húsz év szakmatörténeti eseményeit, eredményeit elevenítette fel.

Dr. Lovászi József, a könyv szerkesztője az évfordulós kiadvány születésének folyamatát és az elkészült könyvet mutatta be.

A könyv szakmai alapanyagát több mint 40 postás szakember írta. Aktív dolgozók és nyugdíjasok, saját szakterületük kiváló ismerői. A szakmai résztanulmányokat dr. Lovászi József formálta egységes, közérthető, ismeretterjesztő stílusú kiadvánnyá.

Szűts Ildikó vezérigazgató megköszönte a szakmai szerzők munkáját, és ünnepélyesen átnyújtotta nekik a könyv egy-egy tiszteletpéldányát.

A könyvet egyenlőre ezer példányban nyomtatták ki. Lehetőség lesz rá, hogy az érdeklődők rendeljenek belőle 3000 forintos önköltségi áron. Az utánnyomás során annyi példány készül, amennyire előfizetői igény lesz.

Akiket az 1990-2010 közötti húsz év történései részletesebben is foglalkoztatnak, a könyv alapját képező szakmai résztanulmányokat egybegyűjtve, kézirat formájában tanulmányozhatják majd az érdeklődők a Postások Szakmai Egyesületénél, valamint a Postamúzeumban. Ahogyan az 1967-1990 közötti évek cégtörténetéről is gazdag kéziratanyag található a PSZE és a Postamúzeum könyvtárában. Akit az 1967 előtti időszak magyar postatörténete érdekel, Dr. Vajda Endre: Postatörténet és Rákóczi Margit: A posta című kötetéből tájékozódhat.

A most bemutatott Két évtizedünk című könyv szerzői nem akarják elvenni a későbbi korok postatörténeti kutatóinak kenyerét, csupán arra törekedtek, hogy ennek a korszakváltó két évtizednek a főbb eseményei és eredményei ne vesszenek idővel a feledés homályába.