Kitekintés az EU-ba. Budapest, 2010. január 27.

HOL TART A LIBERALIZÁCIÓ? A Postások Szakmai Egyesületének Központi Szervezete Budapesti tagcsoportja szervezésében 2010. január 27-én Dr. Oláh László a PSZE örökös tiszteletbeli elnöke előadást tartott „Kitekintés az EU-ba, hogyan áll a liberalizáció” címmel.

Az előadás bevezetőjében visszatekinthettünk az elmúlt húsz év postai szolgáltatási piacának fejlődésére, megismertük az EU- hoz való csatlakozást megelőző jogszabályi háttér kialakítását.

Rávilágított arra, hogy a postatörvény a szolgáltatásokat két nagy csoportra osztja, az egyetemes postai szolgáltatások és nem egyetemes szolgáltatásokra.

Az első postai irányelv vezette be az egységes uniós szolgáltatás fogalmát, mely szerint minden tagállamnak meghatározott minőségű postai szolgáltatást kell biztosítani, valamennyi felhasználó részére elérhető áron.

Ismertette a Magyar Posta aktív lobbi tevékenységét is, mely szerint az európai postai teljes piacnyitás végső dátuma 2010. december 31. helyett tizenegy tagállam, köztük Magyarország is két év haladékot kapott. Ezen országoknak 2012. december 31.- ig. kell postai piacukat teljesen megnyitniuk a verseny előtt. Megemlítésre kerültek azok az országok, amelyek már ma is teljesen liberalizált postai piaccal rendelkező uniós tagállamok.

A postai liberalizáció úttörői között kiemelte a Svéd posta tevékenységét, ahol több mint egy évtizedes múltra tekint vissza a jogilag teljesen liberalizált postai piac. A postai verseny eltérően éreztette hatását az egyes postai szolgáltatások árában. Svédországban minden postai szolgáltatást 25 százalékos áfa terhel, így minden tekintetben egyenlő feltételek érvényesülnek minden szolgáltató helyen. A svéd postai áfa szabályozás az Európai Közösségek Bíróságának döntése alapján nincs összhangban a hatályos uniós szabályozással.

Az áfa szabályozás legaktuálisabb kérdése az Egyesült Királyságban is felmerült. Az Angol Posta által nyújtott minden postai szolgáltatás jelenleg áfa-mentes. Itt a versenytársak a posta áfa – mentességét jogi úton megtámadták. Az Európai Közösségek Bíróságának ítélete alapján a postai áfa – szabályozás uniós harmonizációja nem megoldott, még várat magára.

Magyarországon 2008. január 1- től változott az áfa mentességre vonatkozó szabályozás. Ez szűkítést jelentett a korábbi szabályozáshoz képest, szűkítette a mentességet élvező szolgáltatások körét. Kiemelte, hogy az uniós postai piacok eltérő nagyságúak, és különböző fejlettségűek nem létezik olyan gyakorlat, amely változtatások nélkül minden tagállamban megvalósítható lenne. Kizárt, hogy az egyik ország szabályozási környezete feltétel nélkül átültethető egy másik tagállaméba.

Hangsúlyozta továbbá, hogy a postai szolgáltatóknak, nem csak liberalizáció okozta kihívással kell szembenézniük, hanem a pénzügyi – gazdasági válság postai hatásaival is.

Az előadás végén nyomatékosan kiemelte, hogy a Magyar Posta számára a legnagyobb kihívást a minőségi szolgáltatás nyújtás és a vevők megtartása jelenti. Feladatunk a pozitív eredmény érdekében az összefogás.

Csilik Csilla