Küldöttgyűlés, Budapest, 2015. május 14.

2015. május 14-én tartotta szokásos éves beszámoló küldöttgyűlését a PSZE. A küldöttek megtárgyalták az elnökség beszámolóját a 2014-ben végzett munkáról és 2015. évi program- és költségtervről.

Kis Pál Jenő, a mandátumvizsgáló bizottság elnöke bejelentette, hogy a küldöttgyűlés határozatképes. Biczó István javaslatot tett a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv-hitelesítők személyére. A levezető elnöknek megszavazott Lukács Angéla felkérte az egyesület elnökét az éves beszámoló előterjesztésére.

Dr. Horváth Sándor elnök a 2014. évi beszámoló ismertetése során kiemelte, hogy az egyesület fő célkitűzése a szakmai ismeretterjesztés, a szakmai érdekképviselet és a hagyományápolás. A fókuszt a szakmai újdonságokra, aktuális feladatokra irányította az egyesület. A 2014-es rendezvények témái a következők voltak: szállításoptimalizáló rendszerek (nemzetközi előadássorozat), csomagfeldolgozás, humán erőforrás (HR) tevékenység, postatechnológiai változások. Novemberben rendezte meg az egyesület a XIX. Országos Postás Konferenciát, egy napba sűrítve számos fajsúlyos témát. Decemberben immár hagyomány az Adventi Szalon megrendezése, együttműködve a Postás Múzeumi és Művelődési Alapítvánnyal. A területi szervezetek tevékenysége sokszínű volt, részt vettek például posta- és postaüzem-látogatáson (Komárno posta, NPKK), Fuss a rákgyógyításért (Pécs), kerékpáros zöld nap. Nemzetközi kapcsolatok: lengyel-magyar egyesületi vezetői találkozó volt Budapesten, Eurojumelages Igazgatósági Tanács ülésén részt vettek a PSZE képviselői Varsóban. Az egyesület támogatói, jogi tagjai: Magyar Posta, Magyar Posta Életbiztosító, NMHH, JNT Security Kft., Postaautó Duna Zrt. Ezt a kört szeretné bővíteni az elnökség. 2014/15-re a Magyar Posta felére csökkentette az éves pénzügyi támogatás korábbi összegét. Az egyesület egyéni tagjainak létszáma 1320. Személyi jövedelemadó 1%-ból 316 ezer forint támogatást kapott tavaly az egyesület. Civil szervezeti támogatásra pályázott a PSZE, melyet be is fogadtak, de a keret szűkössége miatt nem kapott pénzt. Idén is pályázott, pályázatát befogadták, még nincs döntés, hogy kap-e az egyesület pénzt.
Néhány területi csoport egyesült, új területi szervezetek jöttek létre: nyugat-magyarországi terület (Sopron+Pécs), illetve az észak-magyarországi terület (Heves és BAZ megye).
A Posta című szaklap megjelentetése nehézkessé vált. Egyetlen lapszám jelent meg tavaly (négy helyett). Úgy tűnik, 2015-ben se lesz könnyebb a lapba kerülő témák egyeztetése, a cikkek megírása, begyűjtése.
A PSZE a www.posta.hu társasági honlapról saját weboldalra költözött, új webcíme: www.psze.info. Ez modern és attraktív felület, okostelefonokon és táblagépeken is böngészhető. Megoldandó feladat, hogy bizonyos tartalmakat csak egyesületi tagok érjenek el, jelszóval védett felületen.
Összefoglalva: volt már az egyesületnek jobb éve is, de a működési környezet változásai ellenére mégis eredményes évet zárt 2014-ben. Az idei év több kérdést is felvet, az egyesület munkáját a változó körülményekhez kell igazítani, a decemberi tisztújító közgyűlésen megválasztott elnökség már foglalkozik is ezekkel a problémákkal.

Az elnökség beszámolóját a területi szervezetek elnökei, képviselői egészítették ki saját munkájukról szóló rövid tájékoztatókkal:

Vizerné Molnár Piroska (Központi területi szervezet)
Tény, hogy 2014-ben kevesebb volt a rendezvény. A központi területi szervezet minden országos rendezvényen részt vett, méghozzá nagy létszámmal. Ezen kívül Komárnóba szerveztek postalátogatást, ami sikeres volt, az üzleti és funkcionális szervezet, valamint a Senior tagcsoport is kapcsolódott hozzá. A komárnói postások szeretettel fogadtak a PSZE-tagokat, viszonzásként idén ők látogatnak Budapestre, ahol megtekintik majd a 100-as postát. Az NPKK-ba szerveztek még üzemlátogatást, érdekes, hasznos volt. Idén újra szerveznek NPKK-látogatást. Részt vettek Pécsett a Fuss a rákgyógyításért! rendezvényen, több mint ötven fővel. Idén a pénzforgalmi fejlesztésről már tartottak egy szakmai előadást. Az ez évi vezetői ösztönző rendszerről fogják rendezni a következő szakmai napot. Szeretnének részt venni egyesületi színekben a postások sárkányhajó-versenyében is. Az OLK-ba terveznek ősszel üzemlátogatást. Győr 1-es postát is meglátogatnák idén.

Illin József (Szegedi területi csoport)
A területi szervezet a Dél-alföldi Postatörténeti Alapítvánnyal (DAPTA) közös rendezvényeket szervezett. 2014-ben például Újkígyóson XIX. századi postaút-jelző követ avattak, ehhez kapcsolódva postatörténeti kiállítást rendeztek az alapítvány és a PSZE tagok közreműködésével. Békéscsabán is közösen emlékeztek a helyi postanyitás jubileumára, vagy például a mozgóposta évfordulójáról. Ez nem csak postatörténeti, hanem szakmatörténeti rendezvény volt. Közösen megtekintették Szarvason a felújított postát. Szeptemberben Pécsett találkozott a két régió PSZE-tagsága. Békéscsabán tisztújító taggyűlést tartottak, ahol Illin Józsefet választották elnöknek, és megújult a területi elnökség is. Októberben Szentesen HTE-PSZE-DAPTA közös rendezvény volt távközlési és postatörténeti témákról. Szegeden volt a postás nyugdíjas egyesülettel közös rendezvényük is. 2015 áprilisában Szentesen a PSZE szervezet és a DAPTA közösen szervezett előadást a csekkautomatákról és mutatta be a Múltidéző 3. című postatörténeti tanulmánykötetet, a DAPTA kiadványát. Terveznek további helyi postatörténeti jubileumokat, a békéscsabai kolbászfesztiválhoz kapcsolódva pedig lehetőséget szakmai és szabadidős találkozásra.

Sári Géza (Üzleti és funkcionális szervezet)
Ők részt vettek központi rendezvényeken és a komárnói postalátogatás előkészítésében és lebonyolításában is. Tapasztalatuk, hogy elég nehéz a tagokat mozgósítani. 2015-re sok ötlet merült fel, jelenleg egyeztetik, hogy mit tudnak megvalósítani.

Morvai Márta (Szenior tagcsoport)
Saját rendezvények helyett tavaly inkább mások rendezvényeihez csatlakoztak, ebben aktívak voltak. Idén szeretnének több területi rendezvényhez csatlakozni. Például áprilisban voltak Szentesen a szegedi területi rendezvényen, és nagyon jól érezték magukat az ott résztvevő tagok.

Wenczel Csilla (Nyugat-magyarországi területi szervezet)
A szervezési nehézségeket ők is érzékelték. A lehető legnagyobb létszámmal jöttek a központi rendezvényekre, emellett más területi szervezetekkel rendeztek közös programot. Vendégül látták például a szegedi szervezet tagjait, melyen a nyugdíjasok is részt vettek, érdekes szakmatörténeti előadások hangzottak el, utána városnézést vezettek a vendégeknek. Székesfehérvár kézbesítő postát és PFÜ-t is meglátogatták, ami a postavezetők számára nagyon hasznos volt. 2015-re tervezik az ügyfélszolgálati központ meglátogatását, a csomag- és csekkautomaták tapasztalatait, a közhiteles címadatbázissal kapcsolatos információk megismerését, gazdászati témában a szakterület dolgozóinak PSZE-előadást, tapasztalatcserét rendeznek. OLK látogatást is terveznek.

A területi szervezetek tájékoztatóit követően Lukács Angéla ügyvezető igazgató fűzött szóbeli kiegészítést az egyesület 2014. évi gazdálkodásáról készített egyszerűsített beszámolójához és annak mellékletéhez. Érintette, hogy közhasznú lehetne az egyesület, tevékenységében ugyanis vannak közhasznú elemek, pl. az országos postás konferencia (ismeretterjesztés), futás a rákgyógyításért (egészségvédelem), DAPTA-val, PMMA-val és a Postamúzeummal közös rendezvények (hagyományápolás), kerékpáros rendezvények (egészség- és környezetvédelem). A közhasznúsági jelentést május 31-ig kell beküldeni.
A 2014-2015. évi pénzügyi tény-terv táblázathoz elmondta: az eredménytartalékból felhasznált összeg 585 ezer forint volt 2014-ben, és a 2015. évi terv is tartalmaz ilyen elemet. A tervezett bevétel 10 millió Ft (tagdíjbefizetések, jogi tagok támogatása). Próbálnak további támogatókat, együttműködő partnereket találni. A kamatbevételek csökkentek, a Magyar Postától kapott támogatás is csökkent. A pályázati döntések június hónapban várhatók. Ha csak közhasznú egyesületek kapnak támogatást, a PSZE is újragondolja a közhasznú státusz lehetőségét. Több rendezvényt – és erre fordítható – költségkeretet tervez az elnökség 2015-re.

Dr. Németh Anikó FB-elnök
Felolvasta a Felügyelő Bizottság számszaki adatokra épülő értékelését, megállapításait a PSZE elmúlt évi gazdálkodásáról. A bizottság a 2014. évi beszámolót a valóságnak megfelelőnek tartja  és a küldöttgyűlésnek elfogadásra javasolja.

Dr. Horváth Sándor elnök a 2015. évi tervekhez fűzött kiegészítést. Mint mondotta, javaslatok, ötletek vannak bőven, anyagi fedezet is rendelkezésre áll a megvalósításhoz. Célkitűzések: a Magyar Posta szakmai munkájának támogatása, ismeretterjesztés, tudásmegosztás, információcsere; a jó gyakorlatok terjesztése, műhelymunka; külföldi postai trendek és megoldások bemutatása, külső szakértők felkérése, postai hagyományápolás, nemzetközi kapcsolatok, híd-szerep a tagság és a vállalati tagok között, kapcsolat más civil szervezetekkel, új támogató tagok bevonása, területi szerveztek és tagcsoportok munkájának koordinálása, támogatása.
Rendezvénytémák 2015-re: környezet- és egészségvédelem és biztonság (június), információ és biztonság (június), innovatív logisztikai módszerek (szeptember), Mercedes-gyár meglátogatása Kecskeméten (július), KLSZÜ-OLK-NPKK látogatással összekötött szakmai nap, minőség a szolgáltatásokban, országos postás konferencia (november).
Tervbe vett témák a területi szervezeteknél: csekk- és csomagautomaták, ügyfélszolgálati központ munkája, közhiteles címadatbázis, bélyegkiadás, postai kereskedelmi tevékenység, Postamúzeummal, DAPTÁ-val közös rendezvények, miskolci kocsonyafesztivál, békéscsabai kolbászfesztiválhoz kötődő szabadidős és szakmai rendezvények, kerékpártúrák stb.
Tagdíjról élénk vita volt az elnökségi ülésen, a döntés: tagdíjemelést az elnökség nem kezdeményez.
Számolni kell azzal, hogy országos rendezvényeken – munkanapokon – egyre nehezebb lesz részt venni a tagságnak. Lehet, hogy egy-egy szakmai napot szombatra kell majd meghirdetni.

Lukács Angéla terjesztett elő javaslatot az Alapszabály módosítására, 4. pontnak a következőt javasolta: az egyesület honlapja www.psze.info. Ezt követően a jelölőbizottság megbízásából elmondta, hogy Nagyné Haja Mária és Zsuppán Géza országos elnökségi tagságáról lemondott. Ezzel összefüggésben a jelölőbizottság személyi javaslata a következő: Nagyné Haja Mária helyére kerüljön az elnökségbe Angus József elnökségi póttag, Zsuppán Géza helyett pedig a Nyugat-magyarországi területi szervezet által megválasztandó új elnök legyen az országos elnökség tagja, hogy a Nyugat-Magyarország képviselete biztosítva legyen.

A vitában Biczó István azt indítványozta, hogy az Alapszabályt módosítsa a közgyűlés úgy, hogy a mindenkori területi elnökök legyenek automatikusan az országos elnökség tagjai. Dr. Horváth Sándor szerint a javaslatot végig kell gondolni, úgyis át kell tekinteni az egész szervezeti struktúrát, de előkészítés nélkül most dönteni nem lenne helyes.

Végül Lukács Angéla terjesztette elő a határozati javaslatokat, amelyeket a küldöttek egyhangúlag elfogadtak.

A küldöttgyűlés jegyzőkönyve: PSZE_KGY_Jegyzőkönyv_20150514

PSZE 2014. évi egyszerűsített beszámoló_KH jelentés PK-142

[print_gllr id=1845]