Elnökségi ülés. Budapest, 2010. november 4.

Az országos elnökség ülésének fő témája a november 26-i tisztújító küldöttközgyűlés előkészítése volt.

Dr. Horváth Sándornak, a PSZE elnökének előterjesztésében megvitatta az elnökség a tisztújító küldöttközgyűlés elé kerülő beszámoló tervezetét. A beszámoló az egyesület 2006-2010 közötti tevékenységét foglalja össze. 2006-tól az egyesület munkája olyan új szervezeti keretek között zajlott, amelyen belül a tagcsoportok tagjai szakmailag és/vagy földrajzilag közel vannak egymáshoz, ez utazás idő- és költségmegtakarítást, valamint a korábbinál élénkebb egyesületi életet eredményezett. Az egyesület a négy év során sok, nagy érdeklődéssel kísért, sikeres központi szakmai napot szervezett. Ezeket a Magyar Posta vagy a támogató jogi tagok (Posta Biztosító, Erste Bank, stb.) szakmai területeivel közösen készítették elő. A fórumokon a témát legjobban ismerő hazai és esetenként külföldi előadók tartottak vitaindító előadásokat. Egy-egy központi szakmai fórumon 100-150 fő vett részt. A központi szakmai napok főbb témái:

 • 140 éves a Magyar Posta (cégtörténet)
 • Postai küldeményfeldolgozó rendszerek automatizálása (hazai és külföldi előadókkal)
 • Fókuszban az ember (humán erőforrás gazdálkodás)
 • Gépesített levélfeldolgozás 30 éve a Magyar Postánál
 • Banki szolgáltatások a Magyar Postánál
 • Zöld nap (járműgyártók és forgalmazók mutatták be környezetkímélő termékeiket)
 • Lakossági ügyfelek üzletág kiemelt szakmai programjai
 • 5 éves az Országos Logisztikia Központ (Budaörs)
 • Euróra várva… (az euró bevezetésének előkészítése – hazai és külföldi előadókkal)
 • Lakossági banki, befektetési és biztosítási piac válságkörnyezetben, a Magyar Posta és pírtnereinek válaszlépései
 • Járművek a Magyar Postánál
 • Bélyegtitkok, bélyegritkaságok (Pécs Európa Kulturális Fővárosa 2010 rendezvénysorozat részeként)
 • Fókuszban az ember, avagy merre tart a HR?
 • Két évtizedünk (könyvbemutató a posta, távközlés, műsorszórás szétválásának 20. évfordulója alkalmából)
 • A postai pénzforgalom megújítása

A területi és szakmai szervezetekben is pezsgő élet zajlott. Számos rendezvényt szerveztek, szakmai tapasztalatcseréket bonyolítottak, szakmai és közösségi események katalizátorai voltak. Az egyesület taglétszáma 2006-ban 1026 fő, 2010-ben 1267 fő volt. A szervezet gazdálkodása kiegyensúlyozott. Az egyéni tagok évi 2000 (a nyugdíjasok 500) forint tagdíjat fizettek. Jogi tagsági díjjal támogatták az egyesület munkáját: a Magyar Posta Zrt., az Erste Bank Hungary Nyrt., a Nemzeti Hírközlési Hatóság, a Magyar Posta Biztosító Zrt., a JNT Security Kft., a Postaautó Duna Zrt. A Magyar Posta Zrt. felső vezetése mindvégig támogatta, segítette az egyesületet, mind anyagilag, mind szakmailag, ez nagyban hozzájárult az egyesület eredményes munkájához. A PSZE tagja az Eurojumelages nevű nemzetközi szakmai szervezetnek, amely postai és távközlési dolgozók önkéntes szervezeteinek európai szövetsége, s jelenleg 12 tagországot számlál. Az Eurojumelages egyik alelnöke dr. Oláh László, a PSZE örökös tiszteletbeli elnöke. A PSZE közreműködött a szervezet közép-kelet európai jelenlétének bővítésében. A PSZE küldöttei jelen voltak a 2010. október elején az Eurojumelages Lengyelországban rendezett kongresszusán, ahol dr. Oláh Lászlót újraválasztották az alelnöki posztra, és felkérték a magyar szervezetet, hogy 2011-ben legyen házigazdája az Eurojumelages ifjúsági szekciója nemzetközi találkozójának. A PSZE szakmai, szerkesztői közreműködésével adja ki a Magyar Posta Zrt. a Posta című szakmai folyóiratot, ami mélyebb, elemző tanulmányokkal segíti az érdeklődők tájékozódását, ismereteinek magasabb szintre emelését.

Az elnökség vita után elfogadta a beszámolót, amely úgy fogalmazott, hogy az elmúlt négy évben a PSZE működése sikeres volt. A beszámolóban javaslatok is megfogalmazódtak a következő időszak fő irányaira, fontosabb teendőire vonatkozóan.

Biczó István ügyvezető igazgató előterjesztésében megvitatta az elnökség azokat a javaslatokat is, amelyek az egyesület alapszabályának, valamint szervezeti és működési szabályzatának módosítását célozzák. Az alapszabály módosításai összefüggenek az egyesület kiemelten közhasznú szervezetté válásával.

Tóth László jelölőbizottsági elnök a területi és szakmai szervezetekben, tagcsoportokban lezajlott tisztújításról adott tájékoztatást és értékelést. A tisztújítás ezúttal felmenő rendszerű: a tagcsoportok és területi, szakterületi szervezetek vezetőségválasztása és küldöttválasztása után kerül sor 2010. november 26-án az országos tisztújításra. Tóth László ismertette a jelölőbizottság eddigi munkája során felszínre került személyi javaslatokat, amelyek a megfelelő egyeztetések után a küldöttközgyűlés elé kerülnek majd.

Dr. Oláh László örökös tiszteletbeli elnök, az Eurojumelages alelnöke tájékoztatást adott az elnökség részére az Eurojumelages kongresszusáról, amit a lengyelországi Wisla-ban rendeztek 2010. október elején. A kongresszuson a PSZE 6 küldöttel képviseltette magát. Dr. Oláh László a Posta című szaklap szerkesztőbizottságának elnökeként tájékoztatást adott a szerkesztőbizottság legutóbbi üléséről is, ahol kialakították a folyóirat 2010. 3-4. összevont lapszámának tematikáját. A folyóirat ez évi utolsó száma sok fontos témával foglalkozik majd a postai piac liberalizálásának európai tapasztalataitól kezdve a Magyar Posta szakmai tevékenységének egy-egy speciális területéig.