Fókuszban az ember. Budapest, 2007. november 14.

2007. november 14-én a HR szakterület vezetőinek közreműködésével, közel kétszáz fő részvételével fórumot rendezett a Postások Szakmai Egyesülete Budapesten.

A rendezvény célja az volt, hogy az érdeklődő HR-szakembereknek és a Posta más szakterületein dolgozóknak egyaránt áttekintést adjon a humán szakterület szerepéről, stratégiájáról és más kiemelt aktuális kérdéseiről. A résztvevők megismerhették egy vállalati körben végzett hazai összehasonlító kutatás eredményeit, azon belül a Magyar Posta HR szakterületének értékelését, majd előadást hallhattak a Magyar Posta társasági- és humán stratégiájának kapcsolatáról. A további témák között szerepelt többek között a Magyar Posta társadalmi szerepvállalása, az ösztönzési rendszer felülvizsgálata, az Ügyfél éve képzési programjának tapasztalata, a munkaköri rendszer fejlesztési terve, a Postapartner program humán aspektusa, a nyugdíj-rendszer és az adótörvény változása.

A nagy érdeklődéssel kísért HR fórumot Szűts Ildikó, általános vezérigazgató-helyettes és dr. Horváth Sándor, a PSZE elnöke nyitotta meg.

Ezután – mintegy ráhangolásként – Rik Éva moderátor közreműködésével „Ki mit tud a HR-ről?” címmel szellemi totószelvényt töltöttek ki a résztvevők.

Bokor Attila, címzetes egyetemi docens, a Corvinus egyetem oktatója, partnertanácsadó egy hazai vállalati körben végzett összehasonlító vizsgálat eredményeit mutatta be. A vizsgálatot HR-tükör címmel tartották, és a Magyar Posta is részt vett az értékelt társaságok között. A vizsgálat tanúsága szerint a Magyar Postánál a HR szakterület elismert, sikeres és erős. A HR szervezet tevékenységét a felső- és a középvezetők is jónak értékelik. A vezetők a támogatás és az együttműködés kompetenciáiban várnak fejlődést a HR-től.

Jambrik Mihály stratégiai koordinációs igazgató a társasági stratégia felülvizsgálatának folyamatáról, eddigi eredményeiről tartott tájékoztatót, majd az általa mondottakhoz csatlakozva Szűts Ildikó vezérigazgató-helyettes a humán stratégia főbb fókuszpontjairól szólt, amelyek a társasági stratégia megvalósítását szolgálják.

Ezt követően Szűts Ildikó ismertette a Magyar Posta társadalmi szerepvállalásának stratégiáját és programjának főbb elemeit. Hangsúlyozta: a társaság felelősséget érez saját dolgozói iránt, és részt kíván vállalni bizonyos társadalmi kérdések megoldásában is. A társadalmi felelősségvállalás fókuszpontjában a nők, családosok és a gyermekek állnak.

Potykiewicz Tamás humán erőforrás gazdálkodási igazgató az ösztönzési rendszer felülvizsgálatáról tartott előadást. Áttekintette az ösztönzési rendszer korszerűsítésének több éves folyamatát, felvillantva annak főbb mérföldköveit. Majd részletesen bemutatta a jelenlegi ösztönzőrendszer 2007. I-IX. havi adatainak alakulását.

A munkaköri rendszer fejlesztési folyamatairól Kiss Erika humán fejlesztési igazgató tartott előadást. Hangsúlyozta, hogy a fejlesztés 2000-től napjainkig több hullámban, folyamatosan zajlik. A fő cél a felkészülés a liberalizációra, a nemzetközi tapasztalatok hasznosítása, az egyszerűsítés, a rendszer rugalmasságának növelése és az értékesítéscentrikusság.

Az Ügyfél éve képzési programjainak tapasztalatiról szólva Sum István, oktatási központvezető ismertette a kézbesítők, fix pontú értékesítők, értékesítési kulcsemberek, postavezetők számára szervezett szemléletformáló és ismeretátadó képzési formák eredményeit. Ezek hatása hozzájárult a társasági kultúraváltás folyamatához is.

Dr. Papp Ildikó humán erőforrás szolgáltató központvezető a most induló Postapartner program humán vonatkozásairól tájékoztatta a fórum hallgatóságát. A program célja, hogy a Magyar Posta a saját üzemeltetésű postahelyek arányát 88-tól 57 százalékra mérsékelje. Cél az eredményes működtetés, az erőforrások hatékony allokálása, az üzleti potenciálok kihasználása. A program a munkavállalók nagy létszámát érinti, ezért a humán szervezet nagy figyelmet fordít az emberi erőforrások kezelésére, a kommunikációra, a képzési programokra és a kormányzati támogatási háttérre, valamint a különböző társadalmi partnerekkel történő együttműködésekre.

Reményi Gyuláné központi humánerőforrás irodavezető a nyugdíjrendszer és az adótörvény változásairól adott átfogó és részletes tájékoztatást. Mint ismeretes, 2008. január 1-jétől, majd ezt követően is több szakaszban (2009-ben és 2013-ban) jelentős változások következnek be az öregségi nyugdíjrendszer szabályaiban. 2008. január 1-jétől egyes adó- és járulékváltozások is lesznek. Minderről részletes tájékoztatást kaptak a fórum résztvevői.

A rendezvény záróaktusaként jutalmat kaptak azok a résztvevők, akik legjobb eredményt értek el a „Ki tud többet a HR-ről?” játékban.

dr. Lovászi József